Aktuella remisser och samråd

Här kan du ta del av och lämna synpunkter på ärenden som allmänheten, myndigheter och organisationer får tycka till om innan beslut. Det kan vara remisser, samråd för detaljplaner, utvecklingsplaner, planprogram med mera.

Du kan hitta information om tidigare remisser och samråd i kommunens sammanträdeshandlingar.

Remisser och samråd

Frågor och svar

 • Svar:

  Ärende som allmänheten, myndigheter och organisationer får tycka till om innan beslut.

 • Svar:

  Genom att använda formuläret på sidan Aktuella remisser eller skicka post till ansvarig nämnd för remissen.

 • Svar:

  Synpunkterna går till den nämnd som hanterar ärendet. Den förvaltning som jobbar för den nämnden sammanställer synpunkterna och tar fram ett förslag till beslut.

 • Svar:

  Det är olika och beror på omfattande och komplicerat ärendet är.

 • Svar:

  Du kan inte följa ärendet men kan ta del av ärendet i nämndens sammanträdeshandlingar efter beslut.

 • Svar:

  Ansvarig nämnd för remissen.

Uppdaterad: 2 juli 2024