Aktuella remisser och samråd

Här kan du ta del av och lämna synpunkter på ärenden som allmänheten, myndigheter och organisationer får tycka till om innan beslut. Det kan vara remisser, samråd för detaljplaner, utvecklingsplaner, planprogram med mera.

Du kan hitta information om tidigare remisser i kommunens sammanträdeshandlingar.

Programmet är ett rådgivande beslutsunderlag som ger kunskap om vilka värden som behöver uppmärksammas och vägas in vid planering och bygglovsprövningar.

Det vänder sig till politiker och tjänstepersoner men också exploatörer och fastighetsägare, allt från stora företag till sommarstugeägare.

Även du som är intresserad av din lokala kulturmiljö och historia kan ha glädje av innehållet.

 • Vem kan lämna synpunkter?
  Alla.
 • När ska synpunkter senast skickas in?
  30 september 2021.
 • När tas beslut?
  Oklart.

Skicka in dina synpunkter
Fyll i om du skickar in synpunkter som en representant för en organisation eller förening.


Förslag och synpunkter kan skickas in via formuläret ovan eller postas till:
Eskilstuna kommun
Stadsbyggnadsnämnden
631 86 Eskilstuna

Vi vill vara Sveriges mest föreningsvänliga kommun, vill du hjälpa oss?

 • Vem kan lämna synpunkter?
  Föreningar.
 • När ska synpunkter senast skickas in?
  31 augusti 2021.
 • När tas beslut?
  15 december 2021 i kommunfullmäktige.

Skicka in dina synpunkter
Fyll i om du skickar in synpunkter som en representant för en organisation eller förening.


Förslag och synpunkter kan skickas in via formuläret ovan eller postas till:
Eskilstuna kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
631 86 Eskilstuna

Nu kan du tycka till om ett förslag till arkitekturprogram för Eskilstuna kommun. "Arkitektur Eskilstuna" är ute på samråd 23 juni - 30 september 2021.

Frågor och svar

 • Svar:

  Ärende som allmänheten, myndigheter och organisationer får tycka till om innan beslut.

 • Svar:

  Genom att använda formuläret på sidan Aktuella remisser eller skicka post till ansvarig nämnd för remissen.

 • Svar:

  Synpunkterna går till den nämnd som hanterar ärendet. Den förvaltning som jobbar för den nämnden sammanställer synpunkterna och tar fram ett förslag till beslut.

 • Svar:

  Det är olika och beror på omfattande och komplicerat ärendet är.

 • Svar:

  Du kan inte följa ärendet men kan ta del av ärendet i nämndens sammanträdeshandlingar efter beslut.

 • Svar:

  Ansvarig nämnd för remissen.

Uppdaterad: 23 juni 2021