MENY
Eskilstuna kommun

Nolltolerens mot korruption, mutor och jäv

Eskilstuna kommunkoncern har nolltolerans mot korruption, mutor och jäv.

I Eskilstuna kommun arbetar vi på invånarnas uppdrag. Vi som är verksamma här har ett särskilt ansvar mot invånarna att bekämpa mutor och andra former av korruption samt att i övrigt upprätthålla kraven på saklighet och opartiskhet. På så sätt rubbas inte invånarnas förtroende och rättssamhället försvaras och stärks. Detta lägger ett stort ansvar på var och en av oss.

Inom det offentliga handlägger vi ärenden och sköter andra uppgifter som ofta har stor betydelse för enskilda människor eller företag. En grundförutsättning är att vi aldrig agerar på ett sådant sätt att förtroendet för myndigheters, styrelsers, nämnders eller förvaltningars saklighet eller opartiskhet kan rubbas. En anställd eller förtroendevald ska inte ens kunna misstänkas för att låta sig påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i sitt arbete.

Skulle du känna oro eller misstänker att tjänstepersoner eller politiker inte lever upp till detta kan du kontakta vår chefsjurist.

Vårt förhållningssätt, vårt ansvar och arbetssätt för att förebygga och förhindra fötroendet hittar du i Riktlinjer mot korruption mutor och jäv.

Riktlinjer inom området

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag 10.00-19.00
Tisdag-fredag 10.00-16.30

Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla

Anne Levirinne
Kommunstrateg kvalitet