MENY
Eskilstuna kommun

Så här behandlar vi dina personuppgifter när du kontaktar kommunen

Personuppgiftsansvarig, det vill säga den som ansvarar för behandlingen av personuppgifterna är den nämnd dit du skickar ditt brev, din synpunkt, din felanmälan, ditt medborgarförslag eller ditt klagomål eller som du har varit i kontakt med.

Adressen till nämnden är Eskilstuna kommun, namnet på nämnden ifråga, 631 86 Eskilstuna. Du kan också kontakta nämnden via kommunens telefonväxel 016-710 10 00.

Nämnden behandlar dina personuppgifter i verksamhetens diarieföringssystem och det handlar om de uppgifter du lämnar till verksamheten i samband med till exempel ansökningar, anmälningar, klagomål, överklaganden och liknande. Dina personuppgifter kan också behandlas i annat verksamhetssystem. Exempel på personuppgifter som kan behandlas är namn, adress, telefonnummer och vid behov personnummer. Därutöver behandlas uppgifter om ditt ärende.

Personuppgifterna används som underlag för ärendehandläggning, administration, tillsyn, fakturering och framtagande av statistik.

Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till andra myndigheter till exempel i samband med överklagande av beslut. Uppgifter som är allmänna och offentliga kan komma att lämnas ut i enlighet med tryckfrihetsförordningens och offentlighets- och sekretesslagens regler om utlämnande av allmänna handlingar.

Anonymiserade uppgifter för statistikändamål kan komma att lämnas ut till andra än myndigheter.

Du har rätt att en gång per kalenderår utan kostnad få information om vilka av dina person­uppgifter som behandlas (registerutdrag). En begäran om registerutdrag ska vara egenhändigt undertecknad och ska skickas till den nämnd du vill få information ifrån.

Om du anser att personuppgifter om dig är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna rättas eller raderas. Kontakta då nämnden ifråga.

Om rättelse inte sker av felaktiga personuppgifter kontakta då personuppgiftsombudet för nämnden ifråga. För ytterligare information kontakta nämndernas personuppgiftsombud via kommunens telefonväxel 016-710 10 00, se mer information nedan.

Särskild information till dig som använder kommunens applikation/e-tjänst för felanmälan

Du som använder kommunens applikation/e-tjänst för felanmälan kan skicka in foto på det objekt du felanmäler dessutom kan du skicka med en beskrivande text.  

Den text du skriver ska endast ange faktauppgifter om det fel du anmäler. I det fall du har ytterligare synpunkter som inte hör till din felanmälan använd då kommunens synpunkts­hantering. Den text du skriver kommer att publiceras på kommunens webbplats www.eskilstuna.selänk till annan webbplats. Om innehållet kan uppfattats som kränkande eller bryter mot lag kommer texten inte att publiceras.    

Fotografier på personer som kommer från felanmälan kommer inte att publiceras på kommunens webbplats.  

För ytterligare information kontakta stadsbyggnadsnämndens personuppgiftsombud via kommunens telefonväxel 016-710 10 00.

Personuppgiftsombud i Eskilstuna kommun

  • Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden: Ola Lindgren
  • Barn- och utbildningsnämnden: Malin Söderroos
  • Kommunstyrelsen: Andreas Lindbom
  • Kultur- och fritidsnämnden: Karin Larsson
  • Miljö- och räddningstjänstnämnden: Lisbet Skärstam
  • Socialnämnden: Ola Lindgren
  • Stadsbyggnadsnämnden: Pär Mårtensson
  • Torshälla stads nämnd: Annika Jakobsson
  • Vård- och omsorgsnämnden: Miryame Malmquist

Personuppgiftsombuden nås via kommunens telefonväxel 016-710 10 00.  

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter.

Öppettider

Besök vardagar 08.00-17.00
- dag innan röd dag 08.00-16.00

Telefonin vardagar 07.30-17.00
- dag innan röd dag 07.30-16.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla

Andreas Lindbom
Utvecklare