MENY
Eskilstuna kommun

Så här behandlar vi dina personuppgifter när du kontaktar kommunen

Personuppgiftsansvarig, det vill säga den som ansvarar för behandlingen av person­uppgif­terna är den nämnd dit du skickar ditt brev, din synpunkt, din felanmälan, ditt med­borgar­förslag eller ditt klagomål eller som du har varit i kontakt med.

Adressen till nämnden är Eskilstuna kommun, namnet på nämnden ifråga, 631 86 Eskilstuna. Du kan också kontakta nämnden via kommunens telefonväxel 016-710 10 00.

Nämnden behandlar dina person­uppgifter i verksam­hetens diarie­föringss­ystem och det handlar om de uppgifter du lämnar till verksam­heten i samband med till exempel ansök­ningar, anmälningar, klagomål, överklaganden och liknande. Dina person­uppgifter kan också behandlas i annat verksam­hets­system. Exempel på person­uppgifter som kan behandlas är namn, adress, telefon­nummer och vid behov person­nummer. Därutöver behandlas uppgifter om ditt ärende.

Personuppgifterna används som underlag för ärende­hand­läggning, admi­nistra­tion, tillsyn, fakturering och framtagande av statistik.

Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till andra myndigheter till exempel i samband med överklagande av beslut. Uppgifter som är allmänna och offentliga kan komma att lämnas ut i enlighet med tryck­frihets­för­ord­ningens och offent­lighets- och sekretess­lagens regler om utlämnande av allmänna handlingar.

Anonymiserade uppgifter för statistik­ändamål kan komma att lämnas ut till andra än myndig­heter.

Du har rätt att en gång per kalen­derår utan kostnad få information om vilka av dina person­uppgifter som behandlas (register­utdrag). En begäran om register­utdrag ska vara egen­händigt under­tecknad och ska skickas till den nämnd du vill få information ifrån.

Om du anser att person­uppgifter om dig är felaktiga, ofull­ständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att upp­gifterna rättas eller raderas. Kontakta då nämnden ifråga.

Om rättelse inte sker av felaktiga person­uppgifter kontakta då person­uppgifts­ombudet för nämnden ifråga. För ytterligare information kontakta nämndernas person­uppgifts­ombud via kommunens telefon­växel 016-710 10 00, se mer information nedan.

Särskild information till dig som använder kommunens applika­tion/e‑tjänst för felanmälan

Du som använder kommunens applikation/e-tjänst för felanmälan kan skicka in foto på det objekt du fel­anmäler dessutom kan du skicka med en beskrivande text.  

Den text du skriver ska endast ange fakta­uppgifter om det fel du anmäler. I det fall du har ytterligare synpunkter som inte hör till din felanmälan använd då kommunens synpunkts­hantering. Den text du skriver kommer att publiceras på kommunens webbplats www.eskilstuna.selänk till annan webbplats. Om innehållet kan uppfattats som kränkande eller bryter mot lag kommer texten inte att publiceras.    

Fotografier på personer som kommer från fel­anmälan kommer inte att publiceras på kommunens webbplats.  

För ytterligare information kontakta stads­byggnads­nämndens person­uppgifts­ombud via kommunens telefon­växel 016-710 10 00.

Personuppgiftsombud i Eskilstuna kommun

  • Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden: Ola Lindgren
  • Barn- och utbildningsnämnden: Malin Söderroos
  • Kommunstyrelsen: Moon Carlbring (kontaktperson)
  • Kultur- och fritidsnämnden: Per Silvervret Boberg
  • Miljö- och räddningstjänstnämnden: Anna Peldàn
  • Socialnämnden: Ola Lindgren
  • Stadsbyggnadsnämnden: Pär Mårtensson
  • Torshälla stads nämnd: Andreas Lindbom
  • Vård- och omsorgsnämnden: Miryame Malmquist
  • Överförmyndarnämnden: Ola Lindgren

Personuppgiftsombuden nås via kommunens telefon­växel 016-710 10 00.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00

Besökstid Torshälla
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Telefontid
Måndag-fredag 07.30-17.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla

Andreas Lindbom
Utvecklare