MENY
Eskilstuna kommun

Personuppgifter och internet

I personuppgiftslagen (PuL) finns inga specifika regler för Internet. Lagens generella regler för behandling av personuppgifter gäller även publicering på Internet.

Eftersom publicering på Internet ändå innebär att uppgifterna blir tillgängliga och sökbara på ett helt annat sätt måste man vara försiktig och alltid göra en intresseavvaägning innan man publicerar uppgifter. Väger intresset av att publicera uppgifter tyngre än den enskildes intresse av integritetsskydd? För kommunen i en sådan situation blir det kommuninvånarnas rätt att ta del av hur verksamheten bedrivs som får ställas mot integritetsskyddet.

Samtycke

Om de registrerade (den personuppgifterna handlar om) har lämnat sitt samtycke är det tillåtet att publicera uppgifterna på Internet.

Harmlösa uppgifter

Harmlös information får publiceras på Internet utan den registrerades samtycke. Vad som är harmlös information måste bedömas från fall till fall.

För kommuner gäller att personuppgifter som ingår i diarier, kallelser till sammanträden och protokoll får läggas ut på Internet med vissa undantag. Den information som läggs ut på Internet får som huvudregel inte innehålla personuppgifter som direkt pekar ut en enskild person till exempel namn, person- och samordningsnummer. Det finns dock undantag från regeln. Om man bortser från person- och samordningsnummer som aldrig får publiceras på Internet får övriga personuppgifter publiceras under förutsättning att de uppgifterna inte är känsliga enligt 13 § personuppgiftslagen (uppgift om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös övertygelse, medlemskap i fackförening eller uppgifter om hälsa och sexualliv) eller att det rör sig om uppgifter om lagöverträdelser enligt 21 § personuppgiftslagen. Dessutom måste det saknas skäl att anta att det finns risk för att den registrerades personliga integritet kränks genom publiceringen. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00

Besökstid Torshälla
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Telefontid
Måndag-fredag 07.30-17.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla

Andreas Lindbom
Utvecklare