MENY
Eskilstuna kommun

Personuppgiftslagen

Personuppgiftslagen, PuL, har till syfte att skydda människor så att deras personliga integritet inte kränks i samband med behandlingar av personuppgifter.

Eskilstuna kommun behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter och åtaganden gentemot kommuninvånare, näringsidkare och andra myndigheter.

Vad menas med personuppgift

All slags information som kan hänföras till en person i livet är personuppgifter.

Behandling av personuppgift

Med behandling av personuppgift menas varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter som till exempel insamling och registrering vare sig det sker på automatisk väg eller inte.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer varför och hur personuppgifter ska behandlas. I en kommun är det nämnderna som ansvarar för de behandlingar av personuppgifter som sker inom ramen för respektive nämnds verksamhet. I praktiken är det förvaltningarna som behandlar personuppgifterna, men det är nämnden ifråga som är ansvarig. I ett kommunalt bolag är det bolaget som sådant som är ansvarig.

När är det tillåtet att behandla personuppgifter

Om vissa grundläggande krav är uppfyllda, till exempel att behandlingen är laglig, får personuppgifter i princip bara behandlas om den registrerade (den personuppgifterna handlar om) har lämnat sitt samtycke. Personuppgifter får behandlas utan samtycke, om behandlingen är berättigad och nödvändig för vissa i lagen särskilt angivna ändamål till exempel:

 • Vid myndighetsutövning.
 • När en arbetsuppgift av allmänt intresse ska utföras.
 • För att kunna fullgöra en rättslig skyldighet.
 • För att ett avtal med den registerade ska kunna fullgöras.
 • Efter en intresseavvägning.

Uppgifterna får inte behandlas för något annat syfte som inte är förenligt med det grundläggande skälet till varför man behandlar personuppgifterna.

För behandling av känsliga personuppgifter, till exempel uppgifter om facklig tillhörighet, politiska åsikter, religiös övertygelse, uppgifter om etniskt ursprung, hälsa eller sexualliv gäller särskilt stränga regler. Detsamma gäller då man behandlar personuppgifter och publicerar informationen på Internet eller skickar via epost.

Information till de registrerade

Ett av de viktigaste medlen för att se till att personuppgifter inte behandlas på ett sätt som kan innebära att de enskildes integritet kränks är att de registrerade får information om vilka behandlingar som utförs. Information kan ges muntligt eller skriftligt.

Den personuppgiftsansvarige är skyldig att självmant informera de registrerade om de behandlingar av personuppgifter som förekommer:

 • Vem som är personuppgiftsansvarig.
 • Ändamålet med behandlingen.
 • Uppgift om mottagare av information.
 • Skyldighet att lämna uppgifter.
 • Ansökan om registerutdrag.
 • Hur felaktigheter kan korrigeras.

Information behöver inte lämnas om sådant den registrerade redan känner till. Inte heller behöver uppgifterna lämnas ut om det visar sig vara omöjligt eller skulle innebära en oproportionerligt stor arbetsinsats.

Vill du veta mer

Datainspektionens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns mer information som du kan ta del av.

Har du frågor

Informationen ovan om personuppgiftslagen är en mycket kort beskrivning av ett komplicerat regelverk. Du är välkommen med frågor och påpekanden till kommunstyrelsens personuppgiftsombud Andreas Lindbom.

Har du frågor som specifikt rör dig ska du i första hand vända dig till den verksamhet som handlägger just de ärendena.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00

Besökstid Torshälla
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Telefontid
Måndag-fredag 07.30-17.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla

Andreas Lindbom
Utvecklare