MENY
Eskilstuna kommun

Vad är offentlighetsprincipen?

Offentlighetsprincipen är en av hörnstenarna i vår svenska demokrati. I en demokrati är det av yttersta vikt att myndigheternas verksamhet så långt som möjligt sker i öppna former och under insyn av allmänhet och media. Därför har offentlighetsprincipen en mycket viktig kontrollfunktion. Den ska
- fungera som en garanti för rättsäkerhet och effektivitet i den offentliga förvaltningen och folkstyret,
- motverka maktmissbruk,
- ge medborgarna möjlighet att efter eget val inhämta uppgifter och information från myndigheterna och genom detta
- garantera en fri samhällsdebatt samt främja allmänhetens förtroende för myndigheterna.

Offentlighetsprincipen består av flera olika delar. Man brukar tala om förhandlingsoffentlighet, det vill säga att förhandlingar vid domstol ska vara offentliga. Dessutom är beslutande församlingars sammanträden offentliga, till exempel kommunfullmäktiges möten. Däremot är normalt inte kommunala nämnders sammanträden offentliga, men de kan vara det under vissa förutsättningar. Olika former av yttrandefrihet, informationsfrihet och offentligt anställdas meddelarfrihet är också en del av offentlighetsprincipen. Men den kanske viktigaste och vanligaste delen av offentlighetsprincipen rör handlingsoffentligheten.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag 10.00-19.00
Tisdag-fredag 10.00-16.30

Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla

Andreas Lindbom
Utvecklare