MENY
Eskilstuna kommun

Offent­lig­hets­prin­cipen

Insyn – kontroll – öppenhet – rättsäkerhet – deltagande - demokrati

Tryck­fri­hets­för­ordningen är en av Sveriges grund­lagar. Den ger dig bland annat en unik insyn i all offent­lig verk­sam­het, det brukar kallas offent­lig­hets­principen. Denna rättig­het har i princip funnits i Sverige ända sedan 1766 och är ett av de viktigaste inslagen i vårt demo­kratiska samhälle.

När det gäller öppen­het mot med­borgare och media ligger Sverige långt framme jäm­fört med de flesta andra länder.

Offent­lig­hets­prin­cipen gäller för all offent­lig verksamhet i Sverige. Den här texten beskriver vilka rättig­heter du har som kommuninvånare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag 10.00-19.00
Tisdag-fredag 10.00-16.30

Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla

Andreas Lindbom
Utvecklare