MENY
Eskilstuna kommun

Offent­lig­hets­prin­cipen

Insyn – kontroll – öppenhet – rättsäkerhet – deltagande - demokrati

Tryck­fri­hets­för­ordningen är en av Sveriges grund­lagar. Den ger dig bland annat en unik insyn i all offent­lig verk­sam­het, det brukar kallas offent­lig­hets­principen. Denna rättig­het har i princip funnits i Sverige ända sedan 1766 och är ett av de viktigaste inslagen i vårt demo­kratiska samhälle.

När det gäller öppen­het mot med­borgare och media ligger Sverige långt framme jäm­fört med de flesta andra länder.

Offent­lig­hets­prin­cipen gäller för all offent­lig verksamhet i Sverige. Den här texten beskriver vilka rättig­heter du har som kommun­invånare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00

Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Telefontid
Måndag-fredag 07.30-17.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla

Andreas Lindbom
Utvecklare