MENY
Eskilstuna kommun

Författningssamling och styrande dokument

Här hittar du de styrdokument som kommun­fullmäktige har beslutat ska gälla i Eskilstuna kommun. Det är till exempel reglementen, policys och planer.

Författningssamlingen är ett komplement till kommunallagen och övriga lagar och föreskrifter som styr den kommunala verksamheten. Samlingen uppdateras löpande.

Arbetsordning och riktlinjer för förtroendevalda
Bolagspolicy och bolagsordningar
Reglementen för gemensamma nämnder
Kommunalförbund
Föreningar
Instruktioner för utskott, råd och beredningar
Kommunala föreskrifter
Styrsystem och ekonomi
HR
Samhällsbyggnad
Demokrati och välfärd
Säkerhet
IT
Samverkan fyra Mälarstäder

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Birgitta Berg
Internationell samordnare