MENY
Eskilstuna kommun

Författningssamling och styrande dokument

Här hittar du de styrdokument som kommun­fullmäktige har beslutat ska gälla i Eskilstuna kommun. Det är till exempel reglementen, policys och planer.

Författningssamlingen är ett komplement till kommunallagen och övriga lagar och föreskrifter som styr den kommunala verksamheten. Samlingen uppdateras löpande.

Arbetsordning och riktlinjer för förtroendevalda
Reglementen för gemensamma nämnder
Kommunalförbund
Föreningar
Instruktioner för utskott, råd och beredningar
Kommunala föreskrifter
Styrsystem och ekonomi
Kultur och fritid
Miljö och samhällsbyggnad
Demokrati och välfärd
Säkerhet och hantering av personuppgifter
IT
Näringsliv
Samverkan fyra Mälarstäder

Olika typer av styrdokument

Program

Ett program är ett styrande dokument som ska visa en färdriktning genom att innehålla vad som ska uppnås inom ett visst område. Det tar inte ställning till utförande, prioriteringar och metoder. Program ska vara långsiktiga, ej tidsbegränsade och beslutas av kommunfullmäktige.

Plan

En plan är ett styrande dokument som ska visa en färdriktning genom att innehålla konkreta mål och riktlinjer. Den ska vara tidsbegränsad och beslutas av kommunfullmäktige.

Policy

En policy är ett styrande dokument som ska visa ett övergripande förhållningssätt och som ska tjäna som vägledning inom ett område, med angivande av övergripande mål och värden som ska eftersträvas. Policys ska vara långsiktiga, ej tidsbegränsade och beslutas av kommunfullmäktige.

Riktlinjer

En riktlinje är ett styrande dokument som ska säkerställa ett korrekt agerande och god kvalitet i handläggning och utförande. Riktlinjer ska vara långsiktiga, ej tidsbegränsade och beslutas av kommunfullmäktige.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Birgitta Berg
Internationell samordnare