MENY
Eskilstuna kommun

Hur mycket finns publicerat?

Alla nämnder i kommunen har egna diarier. I diariet kan du se ärenden och vissa tillhörande handlingar som är registrerade   under senaste tiden, en till två månder bakåt i tiden. Vill du ta del av äldre ärenden och handlingar kan du vända dig till respektive nämnds registrator.

Diariet på webben uppdateras kontinuerligt. Du kan alltså se de handlingar som registrerats i realtid. Uppgifter och dokument i andra verksamhetssystem än diarieföringssystemet omfattas inte av publiceringen.

Den information som visas på kommunens hemsida är inte det kompletta diariet. Alla uppgifter publiceras inte på Internet. Följande uppgifter publiceras inte på vare sig ärende- eller handlingskort eller i dokument (fulltext):

  •  Sekretessbelagda uppgifter.
  •  Person- eller samordningsnummer.
  •  Namn i vissa fall.
  •  Känsliga personuppgifter (uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller uppgifter om hälsa och sexualliv). Observera dock att uppgifter om politiska åsikter (partibeteckning) och medlemskap i fackförening (facklig företrädare) får publiceras om samtycke finns eller om offentliggörande har skett.
  • Uppgifter om lagöverträdelser enligt 21 § personuppgiftslagen (1998:204).
  • Andra personuppgifter om det finns risk för att den registrerades integritet kränks genom publiceringen och samtycke inte getts av den registrerade, detta inkluderar värdeomdömen det vill säga godtyckliga tyckanden om personer.

Bestämmelser om publicering av diarier på Internet finns i 12 § personuppgiftsförordningen (1998:1191).

Eget register

Observera att om du använder personuppgifter som finns i kommunstyrelsens diarium och gör ett eget register, så omfattas det nya registret av personuppgiftslagen och du är ansvarig för att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med lagens regler.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag 10.00-19.00
Tisdag-fredag 10.00-16.30

Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla