MENY
Eskilstuna kommun

Allmänna handlingar

Huvudregeln enligt offentlighet- och sekretesslagen är att inkomna och upprättade handlingar utan dröjsmål ska registreras. Detta är en bestämmelse som hänger samman med tryckfrihetsförordningens krav på öppenhet. Rätten för alla, svenskar och utländska medborgare, att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar.

Varje myndighet (nämnd) registrerar sina handlingar och du hittar de registrerade handlingarna i registren postlista och diarium. Där får du uppgift om datum då handlingen kom in eller upprättades, diarienummer eller annan beteckning som handlingen fått, från vem handlingen har kommit in till eller till vem den har skickats (expedierats) samt en kort beskrivning av handlingens innehåll.

Varje nämnd är en alltså en kommunal myndighet. Detta innebär att meddelanden som skickas till dessa blir allmänna handlingar, som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen om inte uppgifterna omfattas av sekretess enligt offentlighet- och sekretesslagen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag 10.00-19.00
Tisdag-fredag 10.00-16.30

Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla