MENY
Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun positiv till att bilda Region Sörmland

Landstinget Sörmland, länets nio kommuner, regionförbundet och kollektivtrafikmyndigheten föreslås börja arbeta med att bilda Region Sörmland. Detta för bättre samordning av länets tillväxt och utveckling. Eskilstuna kommun har ställt sig positiv till förslaget.

De regionala samhälls- och utvecklingsfrågorna i Sverige drivs och organiseras på olika sätt, i regioner, samverkansorgan eller av länsstyrelsen. Flera län har redan bildat, eller planerar att bilda, länsregioner.

Landstinget Sörmland vill ansöka hos regeringen om att få överta det regionala utvecklingsansvaret i länet och bilda Region Sörmland med direktvalt regionfullmäktige. Förslaget innebär att Regionförbundet Sörmland, Landstinget Sörmland och Sörmlands kollektivtrafikmyndighet tillsammans bildar Region Sörmland från och med 1 januari 2019.

Från tre organisationer till en

Tanken med sammanslagningen är att gå från dagens tre organisationer till en gemensam organisation och samordna länets regionala utvecklingsarbete under ett och samma tak. Det handlar framförallt om områdena hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad, utbildning och kultur.

Eskilstuna kommun positiv till förslaget

Under våren har länets nio kommuner fått yttra sig i frågan. Den 15 juni 2017 beslutade kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun att tillstyrka Landstinget Sörmlands remiss om att bilda länsregion 2019.

Ansökan och fortsatt arbete

Landstingets ansökan om att få bilda region ska skickas till regeringen senast den 30 september i år. Därefter ska det tas fram ett förslag på den nya regionens uppdrag, organisation och samverkansmodell för regionen och länets kommuner. Även det förslaget ska Eskilstuna kommun ge respons på under våren 2018.

Landstinget Sörmlands information om bildandet av Region Sörmland, inklusive tidplanlänk till annan webbplats

Regionförbundet Sörmlands information om att bilda länsregionlänk till annan webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.