MENY
Eskilstuna kommun

Revisionsrapporter

Vad är en revisionsrapport?

Ett rapportarbete är förmågan att tillämpa ett vetenskapligt, undersökande och problemorienterande arbetssätt. Grunden för detta är förmågan att avgränsa och formulera problem, undersöka problemet samt dra slutsatser och presentera resultatet. Resultatet ska redovisas i en skriftlig rapport.

En revisionsrapport är ett skriftligt resultat av en fördjupad granskning. Varje år genomförs ett antal fördjupade granskningar inom styrelsers och nämnders verksamhetsområden. När revisorerna granskat en verksamhet sammanställer de sin granskning i en revisionsrapport som sedan sänds till berörda styrelser och nämnder.

Rapporter

2016

Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Konsult och uppdrag

2015

Granskningrapport av uppföljning av avtal med externa utförare

2014

Granskningsrapport av kommunens integrationsarbete

Granskningsrapport av meningsfull vardag, aktiviteter och socialt innehåll inom äldreomsorgen

2012

Granskning avseende upphandling

Granskning av system för kontroll och uppföljning av upphandlad verksamhet  verksamheter i enskild regi Del 1

Granskning av system för kontroll och uppföljning av upphandlad verksamhet  verksamheter i enskild regi Del 2

2011

Delår 2011

Anhörigstöd

Försörjningsstöd

2010

Delår 2010

Hemmaplanslösningar

Kompetensförsörjning

Uppföljningsansvar för ungdomar 16-19 år

Elevers och föräldrars delaktighet och inflytande i förskolan och grundskolan

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00

Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Telefontid
Måndag-fredag 07.30-17.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla

Dinka Hodzic
Ordförande kommunrevisionen