MENY
Eskilstuna kommun

Rådet för funktions­hinder­frågor - uppdrag och mål

Rådets uppdrag

Rådet har kommunstyrelsens uppdrag att vara samrådsorgan i frågor som rör personer med funktions­­nedsättning. Rådets verksamhet ska bidra till att stärka rätten och möjligheten för personer med funktions­nedsättning att delta i och påverka utvecklingen av kommunal verksamhet.

Representation och arbets­former regleras i reglementet som är fastställt av Eskilstuna kommuns fullmäktige. Rådet sammanträder fyra till fem gånger per år och protokollen är offentliga. Rådet har också ett arbets­utskott som samman­träder fem till sex gånger per år. 

Rådets mål

Det övergripande målet för rådets verksamhet är att medverka till att personer med funktions­nedsättning kan påverka samhälls­utvecklingen.

För att uppnå det över­gripande målet ska rådet

  • Utbyta information och samråda i frågor som rör personer med funktions­nedsättning
  • Vara pådrivare och initiera aktuella frågor till berörda verksamheter
  • Verka opinionsbildande
  • Bevaka att kommunala planer och beslut tar hänsyn till de behov som personer med funktions­nedsättning har

Arbetet i rådet ska kännetecknas av 

  • Meningsfullhet och delaktighet
  • Öppna och generösa diskussioner
  • God sammanträdesetikett
  • Förankring och återkoppling av diskussioner och beslut


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00

Besökstid Torshälla
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Telefontid
Måndag-fredag 07.30-17.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla

Mikael Edlund
Ordförande i vård- och omsorgsnämnden
Anna-Maarit Tirkkonen
Folkhälsostrateg