MENY
Eskilstuna kommun

Rådets mål

Det övergripande målet för pensionärsrådets verksamhet är att medverka till att äldre kan påverka samhällsutvecklingen.

För att uppnå det övergripande målet ska rådet

  • Utbyta information och samråda i frågor som rör äldre
  • Stärka inflytandet i frågor som rör äldre.
  • Bevaka att kommunala planer och beslut tar hänsyn till de behov som äldre har.
  • Vara pådrivare och initiera aktuella frågor till berörda verksamheter
  • Vara remissorgan i frågor som rör äldre
  • Vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning

Arbetet i rådet ska kännetecknas av

  • Meningsfullhet och delaktighet
  • Öppna och generösa diskussioner
  • God sammanträdesetikett
  • Förankring och återkoppling av diskussioner och beslut


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00

Besökstid Torshälla
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Telefontid
Måndag-fredag 07.30-17.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla

Sirpa Lindelöf
Utvecklare/Kehittäjä
Majo Kuusikoski
Ordförande i KPR