MENY
Eskilstuna kommun

Rådets uppdrag

Rådet har kommunstyrelsens uppdrag att vara samrådsorgan i frågor som rör äldre. Rådet ska vara en mötesplats för representanter för pensionärsorganisationerna och företrädare för Eskilstuna kommun samt Region Sörmland.

Rådet är inte ett beslutande organ utan endast rådgivande.
Rådet ska verka för att pensionärernas intressen och önskemål beaktas. 

Representation och arbetsformer regleras i instruktion som är fastställt av Eskilstunas kommunstyrelse. Rådet sammanträder fyra gånger per år och minnesanteckningarna är offentliga. Kommunala pensionärsrådet har också ett arbetsutskott som sammanträder cirka sex gånger per år.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag 10.00-19.00
Tisdag-fredag 10.00-16.30

Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla

Majo Kuusikoski
Ordförande i KPR
Sirpa Lindelöf
Utvecklare/Kehittäjä