MENY
Eskilstuna kommun

Rådets mål

Det övergripande målet för pensionärsrådets verksamhet är att medverka till att äldre kan påverka samhällsutvecklingen.

För att uppnå det övergripande målet ska rådet

  • Utbyta information och samråda i frågor som rör äldre
  • Stärka inflytandet i frågor som rör äldre.
  • Bevaka att kommunala planer och beslut tar hänsyn till de behov som äldre har.
  • Vara pådrivare och initiera aktuella frågor till berörda verksamheter
  • Vara remissorgan i frågor som rör äldre
  • Vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning

Arbetet i rådet ska kännetecknas av

  • Meningsfullhet och delaktighet
  • Öppna och generösa diskussioner
  • God sammanträdesetikett
  • Förankring och återkoppling av diskussioner och beslut


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag 10.00-19.00
Tisdag-fredag 10.00-16.30

Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla

Majo Kuusikoski
Ordförande i KPR
Sirpa Lindelöf
Utvecklare/Kehittäjä