MENY
Eskilstuna kommun

Kommunala landsbygdsrådet

Det kommunala landsbygdsrådet i Eskilstuna är ett samrådsorgan under kommun­styrelsen. Rådet ska tillsammans med övriga råd, kommunens nämnder, förvaltningar och företag skapa goda förutsättningar för en, i vid mening, positiv utveckling av lands­bygden i Eskilstuna.

Rådets uppgifter

  • Initiera, bevaka, driva på landsbygdsutvecklingen i Eskilstuna kommun.
  • Utveckla strategier för att uppnå målet attraktiv landsbygd.
  • Genom samråd med organisationer, företag och enskilda uppmärksamma de behov och önske­mål som finns på lands­bygden.
  • Fånga upp och föra in aktuella landsbygdsfrågor i kommunkoncernen.
  • Fånga in vad övrigt som sker nationellt och regionalt inom landsbygdsutveckling.
  • Skapa ett kontaktnät för Eskilstunas landsbygd och sprida kunskap mellan områden och aktörer.

Ledamöter

Arne Jonsson (C), ordf
Hans Bergström (S), v ordf
Lauri Sankari (M)
Jukka Tähkävuori (V)
Tord Wall (SD)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag 10.00-19.00
Tisdag-fredag 10.00-16.30

Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla

Kristina Nyström
Kommunstrateg samhällsbyggnad