MENY
Eskilstuna kommun

Jämställdhetsberedningen

Jämställdhetsberedningen i Eskilstuna är sedan 2007 en permanent politisk beredning under kommunstyrelsen som har i uppgift att: 

 • initiera, bevaka, driva på och stimulera ett aktivt och systematiskt jämställdhetsarbete i Eskilstuna kommunkoncern (alla förvaltningar och kommunala bolag)
 • utveckla strategier för att uppnå jämställdhetsmålen
 • öka medvetenheten om vikten av ett jämställdhetsperspektiv inom kommunens alla politik- och verksamhetsområden
 • inhämta kunskap om jämställdhet och hur ett framgångsrikt jämställdhetsarbete bedrivs från forskning, lagstiftning, andra kommuner, myndigheter, företag och organisationer, samt övriga delar av samhället i Sverige och jämförbara länder, samt
 • årligen presentera idéer och förslag till kommunstyrelsen på utvecklingsområden för kommunens jämställdhetsarbete.

Ledamöter i jämställdhetsberedningen

 • Lisa Friberg (S), ordförande
 • Maria Hopstadius (C), vice ordförande
 • Grazyna Helgesson (M)
 • Nathalie Söderberg (V)
 • Tilde Björklund Oldenburg (L)
 • Kristina Gillberg (KD)
 • Anita Nygren (SD)

Anna Fridell, kommunstrateg jämställdhet och mångfald, deltar i beredningens arbete som sakkunnig inom jämställdhet. Gunilla Karlsson är jämställdhetsberedningens sekreterare.

Jämställdhetsberedningen ska verka för ett mer jämställt Eskilstuna genom samråd, erfarenhetsutbyte, information, kunskapsspridning, dialog och initiativ till jämställdhetsåtgärder. Läs mer om hur jämställdhetsberedningen arbetar i instruktionerna.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag 10.00-19.00
Tisdag-fredag 10.00-16.30

Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla