MENY
Eskilstuna kommun

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdesdagar

Plats: Ebelingrummet, Stadshuset
Klockan 09.00

Tisdag 13 februari
Torsdag 22 mars
Torsdag 19 april
Tisdag 15 maj
Tisdag 12 juni
Torsdag 30 augusti
Tisdag 18 september
Måndag 8 oktober
Tisdag 13 november
Tisdag 11 december 

Vård- och omsorgsnämnden har tillsammans med Torshälla stads nämnd det övergripande ansvaret för vård och omsorg om äldre och vuxna med funktionsnedsättning i Eskilstuna kommun. Nämnden ska verka för att dessa målgrupper får det stöd de behöver, för att kunna leva ett självständigt liv.

Målet för vård- och omsorgsnämnden verksamhet är att brukarna ska

  • känna trygghet och bibehållet oberoende
  • bemötas med respekt
  • ha tillgång till god vård och omsorg
  • ha inflytande över sin vardag 
  • kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Vård- och omsorgsnämnden
Postadress

Vård- och omsorgsnämnden
631 86 Eskilstuna

Kontakt

016-710 10 00
Skicka e-post
016-12 50 46

Mikael Edlund
Ordförande i vård- och omsorgsnämnden
Annelie Brokvist
Nämndsekreterade vård- och omsorgsnämnden