MENY
Eskilstuna kommun

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdesdagar 2020

Plats: Ebelingrummet, stadshuset
Klockan 09.00

Torsdag 2 januari
Tisdag 11 februari
Tisdag 24 mars
Tisdag 14 april
Tisdag 12 maj
Tisdag 9 juni
Tisdag 15 september
Torsdag 8 oktober
Torsdag 12 november
Tisdag 15 december

Vård- och omsorgsnämnden har tillsammans med Torshälla stads nämnd det övergripande ansvaret för vård och omsorg om äldre och funktionshindrade i Eskilstuna kommun. Nämnden ska verka för att dessa målgrupper får det stöd de behöver, för att kunna leva ett självständigt liv.

Målet för vård- och omsorgsnämnden verksamhet är att brukarna ska

  • känna trygghet och bibehållet oberoende
  • bemötas med respekt
  • ha tillgång till god vård och omsorg
  • ha inflytande över sin vardag 
  • kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Vård- och omsorgsnämnden
Postadress

Vård- och omsorgsnämnden
631 86 Eskilstuna

Kontakt

016-710 10 00
Skicka e-post
016-12 50 46

Mikael Edlund
Ordförande i vård- och omsorgsnämnden
Annelie Brokvist
Nämndsekreterade vård- och omsorgsnämnden