MENY
Eskilstuna kommun

Stadsbyggnadsnämnden

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdesdagar

Plats: Ekströmska, Värjan.
Klockan 09.00 

Fredag 26 januari
Onsdag 21 februari
Torsdag 22 mars
Torsdag 19 april
Fredag 25 maj
Fredag 15 juni
Onsdag 22 augusti
Onsdag 19 september
Onsdag 17 oktober
Onsdag 14 november
Onsdag 12 december

Stadsbyggnadsnämndens uppdrag är att utveckla och sköta staden på ett sätt som främjar hållbarhet. Här ligger ansvaret för att planera kommunens mark, vatten och trafik. Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för bygglov med rådgivning och tillsyn över byggandet i kommunen. Till nämndens uppgifter hör också kommunens gång- och cykelbanor, gator och vägar.

Andra delar är kollektivtrafik, parkering och myndighetsutövning inom färdtjänst och samhällsbetalda resor. Modeller, kartor och kommunens geografiska informationssystem - GIS ligger här. Nämnden arbetar för trafiksäkerhet, framkomlighet och att minska miljöbelastningen i staden så att Eskilstuna blir en mer trivsam stad för människorna.

Ansvarig förvaltning är stadsbyggnadsförvaltningen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Stadsbyggnadsnämnden
Postadress

Stadsbyggnadsnämnden
631 86 Eskilstuna

Sarita Hotti
Ordförande stadsbyggnadsnämnden
Karin Larsson
Nämndsekreterare stadsbyggnadsnämnden