MENY
Eskilstuna kommun

Stadsbyggnadsnämnden

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdesdagar

Tid: Klockan 09.00-16.00.

Tisdag 15 januari, konstituerande sammanträde
Fredag 25 januari
Onsdag 13 februari
Fredag 22 mars
Fredag 12 april
Torsdag 23 maj
Tisdag 18 juni
Onsdag 21 augusti
Onsdag 18 september
Fredag 11 oktober
Onsdag 13 november
Fredag 13 december

Stadsbyggnadsnämndens uppdrag är att utveckla och sköta staden på ett sätt som främjar hållbarhet. Här ligger ansvaret för att planera kommunens mark, vatten och trafik. Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för bygglov med rådgivning och tillsyn över byggandet i kommunen. Till nämndens uppgifter hör också kommunens gång- och cykelbanor, gator och vägar.

Andra delar är kollektivtrafik, parkering och myndighetsutövning inom färdtjänst och samhällsbetalda resor. Modeller, kartor och kommunens geografiska informationssystem - GIS ligger här. Nämnden arbetar för trafiksäkerhet, framkomlighet och att minska miljöbelastningen i staden så att Eskilstuna blir en mer trivsam stad för människorna.

Ansvarig förvaltning är stadsbyggnadsförvaltningen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Stadsbyggnadsnämnden
Postadress

Stadsbyggnadsnämnden
631 86 Eskilstuna

Sarita Hotti
Ordförande stadsbyggnadsnämnden
Karin Larsson
Nämndsekreterare stadsbyggnadsnämnden