MENY
Eskilstuna kommun

Socialnämnden

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdesdagar

Plats: Nämndrummet, Värjan.
Klockan 08.30

Onsdag 2  januari
Onsdag 16 januari
Tisdag 19 februari
Onsdag 13 mars
Onsdag 10 april
Onsdag 29 maj
Onsdag 19 juni
Tisdag 20 augusti
Tisdag 17 september
Onsdag 9 oktober
Onsdag 13 november
Tisdag 17 december

Socialnämnden ska skapa förutsättningar för att tillgodose kommunmedlemmarnas rätt till:

  • Social trygghet
  • Aktivt deltagande och påverkan i samhället
  • Verksamheten ska bygga på respekt för människans självbestämmanderätt och integritet.

Normaliseringsprincipen ska gälla för nämndens insatser. När åtgärder berör barn ska barnens bästa alltid beaktas.

Nämndens huvuduppgifter är att verka för positiva varaktiga förändringar för människor i utsatta situationer.

Nämndens verksamhet ska bidra till att skapa förutsättningar för tillväxt i Eskilstuna

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Socialnämnden
Postadress

Socialnämnden
631 86 Eskilstuna

Göran Gredfors
Ordförande socialnämnden
Mathilda Lennmark
Nämndsekreterare