MENY
Eskilstuna kommun

Socialnämnden

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdesdagar 2020

Plats: Nämndrummet, Värjan.
Klockan 08.30

Torsdag 2  januari
Tisdag 11 februari
Tisdag 17 mars
Tisdag 14 april
Tidag 19 maj
Tisdag 9 juni
Tisdag 25 augusti
Tisdag 15 september
Torsdag 8 oktober
Tisdag 17 november
Tisdag 15 december

Socialnämnden ska skapa förutsättningar för att tillgodose kommunmedlemmarnas rätt till:

  • Social trygghet
  • Aktivt deltagande och påverkan i samhället
  • Verksamheten ska bygga på respekt för människans självbestämmanderätt och integritet.

Normaliseringsprincipen ska gälla för nämndens insatser. När åtgärder berör barn ska barnens bästa alltid beaktas.

Nämndens huvuduppgifter är att verka för positiva varaktiga förändringar för människor i utsatta situationer.

Nämndens verksamhet ska bidra till att skapa förutsättningar för tillväxt i Eskilstuna

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Socialnämnden
Postadress

Socialnämnden
631 86 Eskilstuna

Göran Gredfors
Ordförande socialnämnden
Mathilda Lennmark
Nämndsekreterare