MENY
Eskilstuna kommun

Servicenämnden

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdesdagar

Onsdag 15 januari
Onsdag 12 februari
Onsdag 18 mars
Onsdag 15 april
Onsdag 20 maj
Onsdag 10 juni
Torsdag 27 augusti
Onsdag 16 september
Onsdag 7 oktober
Onsdag 18 november
Onsdag 9 december

Servicenämnden är en utförar- och produktionsnämnd som ansvarar för att tillhandahålla och utföra tjänster åt andra nämnder. Servicenämndens verksamhet finansieras genom ersättning från beställarnämnderna.

Servicenämnden ska bistå andra nämnder vid upphandlingar samt initiera, genomföra och samordna upphandlingar för flera upphandlande myndigheter.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Servicenämnden
Besöksadress

Stadshuset, Fristadstorget

Postadress

Eskilstuna kommun
Servicenämnden
Stadshuset, Fristadstorget
631 86 Eskilstuna

Arne Jonsson
Ordförande servicenämnden
Ann-Kristin Rydberg
Nämndsekreterare servicenämnden