MENY
Eskilstuna kommun

Överförmyndarnämnden

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdesdagar 2020

Plats: Värjan, Eskilstuna och Strängnäs kommunhus.
Klockan 13.00

Onsdagen den 22 januari, Eskilstuna
Onsdagen den 19 februari, Strängnäs
Onsdagen den 18 mars, Eskilstuna
Onsdagen den 15 april, Strängnäs
Tisdagen den 19 maj, Eskilstuna
Onsdagen den 10 juni, Strängnäs
Onsdagen den 26 augusti, Eskilstuna
Onsdagen den 16 september, Strängnäs
Onsdagen den 7 oktober, Eskilstuna
Onsdagen den 18 november, Strängnäs
Onsdagen den 16 december, Eskilstuna


I Eskilstuna finns en överförmyndarnämnd bestående av fem ledamöter, fem ersättare och en expedition med sex handläggare och en administratör.

Nämndens och expeditionens uppgift är att med stöd av gällande bestämmelser i Föräldrabalken utöva tillsyn över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap samt ge tillstånd till olika rättshandlingar och andra åtgärder.

Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan tillvarata sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Överförmyndarkontoret
Öppettider

Telefontid till handläggare
Måndag-onsdag 10.00-12.00
Torsdag 13.00-15.00

(Telefontiden är stängt den 23 och 30 december )

Besökstid
Bokas med handläggare via telefon eller e-post. Du kan boka tid både i Eskilstuna och Strängnäs.

Postadress

Överförmyndarkontoret, 631 86 Eskilstuna

Kontakt

016-710 50 80
Skicka e-post
016-710 17 94

Gunilla Ternert
Ordförande överförmyndarnämnden
Edit Asvelius
Nämndsekreterare