MENY
Eskilstuna kommun

Överförmyndarnämnden

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdesdagar

Plats: Värjan, Eskilstuna och Strängnäs kommunhus.
Klockan 13.00

Tisdag 23 januari, Eskilstuna
Tisdag 20 februari, Strängnäs
Tisdag 20 mars, Eskilstuna
Tisdag 17 april, Strängnäs
Tisdag 15 maj, Eskilstuna
Tisdag 19 juni, Strängnäs
Tisdag 21 augusti, Eskilstuna
Tisdag 18 september, Strängnäs
Tisdag 9 oktober, Eskilstuna
Tisdag 13 november, Strängnäs
Tisdag 11 december, Eskilstuna

Träffa Överförmyndarnämnden

Vid regelbundna tillfällen har du möjlighet att personligen träffa politikerna i överförmyndarnämnden för Eskilstuna och Strängnäs kommuner. Vid vartannat tillfälle sker träffarna i Eskilstuna och vid vartannat tillfälle i Strängnäs. Politikerna finns då tillgängliga för att svara på frågor, ta del av synpunkter eller diskutera nämndens verksamhet. Här nedan kan du se var och när träffarna sker under 2018. Välkommen!

Tisdag 23 januari kl. 12:00 – Värjan, Alva Myrdals gata 5 Eskilstuna
Tisdag 20 februari kl. 12:00 – Kommunhuset, Nygatan 10 Strängnäs
Tisdag 20 mars kl. 12:00 – Värjan, Alva Myrdals gata 5 Eskilstuna
Tisdag 17 april kl. 12:00 – Kommunhuset, Nygatan 10 Strängnäs
Tisdag 15 maj kl. 12:00 – Värjan, Alva Myrdals gata 5 Eskilstuna
Tisdag 19 juni kl. 12:00 – Kommunhuset, Nygatan 10 Strängnäs
Tisdag 21 augusti kl. 12:00 – Värjan, Alva Myrdals gata 5 Eskilstuna
Tisdag 18 september kl. 12:00 – Kommunhuset, Nygatan 10 Strängnäs
Tisdag 9 oktober kl. 12:00 – Värjan, Alva Myrdals gata 5 Eskilstuna
Tisdag 13 november kl. 12:00 – Kommunhuset, Nygatan 10 Strängnäs
Tisdag 11 december kl. 12:00 – Värjan, Alva Myrdals gata 5 Eskilstuna


I Eskilstuna finns en överförmyndarnämnd bestående av fem ledamöter, fem ersättare och en expedition med sex handläggare och en administratör.

Nämndens och expeditionens uppgift är att med stöd av gällande bestämmelser i Föräldrabalken utöva tillsyn över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap samt ge tillstånd till olika rättshandlingar och andra åtgärder.

Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan tillvarata sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Överförmyndarkontoret
Öppettider

Telefontid till handläggare
Måndag-onsdag 10.00-12.00
Torsdag 13.00-15.00

Besökstid
Bokas med handläggare via telefon eller e-post. Du kan boka tid både i Eskilstuna och Strängnäs.

Postadress

Överförmyndarkontoret, 631 86 Eskilstuna

Kontakt

016-710 50 80
Skicka e-post
016-710 17 94

Anita Neuhaus
Ordförande överförmyndarnämnden
Edit Asvelius
Nämndsekreterare