MENY
Eskilstuna kommun

Överförmyndarnämnden

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdesdagar

Plats: Värjan, Eskilstuna och Strängnäs kommunhus.
Klockan 13.00

Onsdag 2 januari, Eskilstuna
Tisdag 15 januari, Eskilstuna
Tisdag 19 februari, Eskilstuna
Tisdag 12 mars, Strängnäs
Tisdag 9 april, Eskilstuna
Tisdag 14 maj, Strängnäs
Tisdag 18 juni, Eskilstuna
Tisdag 20 augusti, Strängnäs
Tisdag 17 september, Eskilstuna
Onsdag 9 oktober, Strängnäs
Tisdag 12 november, Eskilstuna
Tisdag 10 december, Strängnäs


I Eskilstuna finns en överförmyndarnämnd bestående av fem ledamöter, fem ersättare och en expedition med sex handläggare och en administratör.

Nämndens och expeditionens uppgift är att med stöd av gällande bestämmelser i Föräldrabalken utöva tillsyn över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap samt ge tillstånd till olika rättshandlingar och andra åtgärder.

Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan tillvarata sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Överförmyndarkontoret
Öppettider

Telefontid till handläggare
Måndag-onsdag 10.00-12.00
Torsdag 13.00-15.00

Besökstid
Bokas med handläggare via telefon eller e-post. Du kan boka tid både i Eskilstuna och Strängnäs.

Postadress

Överförmyndarkontoret, 631 86 Eskilstuna

Kontakt

016-710 50 80
Skicka e-post
016-710 17 94

Gunilla Ternert
Ordförande överförmyndarnämnden
Evelina Roos
Nämndsekreterare