MENY
Eskilstuna kommun

Överförmyndarnämnden

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdesdagar 2021

Plats: Värjan i Eskilstuna eller Strängnäs kommunhus.
Tid: Klockan 13.00

Onsdagen den 20 januari, Strängnäs
Onsdagen den 10 februari, Eskilstuna
Torsdagen den 18 mars, Strängnäs
Tisdagen den 13 april, Eskilstuna
Onsdagen den 19 maj, Strängnäs
Onsdagen den 16 juni, Eskilstuna
Onsdagen den 25 augusti, Strängnäs
Måndagen den 13 september, Eskilstuna
Tisdagen den 12 oktober, Strängnäs
Onsdagen den 17 november, Eskilstuna
Tisdagen den 14 december, Strängnäs

Överförmyndarnämnden är en gemensam nämnd för Eskilstuna och Strängnäs kommuner. Den består av fem ledamöter och fem ersättare.

Överförmyndarnämndens uppgift är att med stöd av gällande bestämmelser i Föräldrabalken utöva tillsyn över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap samt ge tillstånd till olika rättshandlingar och andra åtgärder.

Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan tillvarata sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Överförmyndarkontoret
Öppettider

Telefontid till handläggare
Måndag-onsdag 10.00-12.00
Torsdag 13.00-15.00

Besökstid
Bokas med handläggare via telefon eller e-post. Du kan boka tid både i Eskilstuna och Strängnäs.

Postadress

Överförmyndarkontoret, 631 86 Eskilstuna

Kontakt

016-710 50 80
Skicka e-post
016-710 17 94

Gunilla Ternert
Ordförande överförmyndarnämnden
Edit Asvelius
Nämndsekreterare