MENY
Eskilstuna kommun

Överförmyndarnämnden

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdesdagar

Plats: Värjan, Eskilstuna och Strängnäs kommunhus.
Klockan 13.30.

Måndag 23 januari, Strängnäs
Måndag 20 februari, Eskilstuna
Måndag 20 mars, Strängnäs
Tisdag 18 april, Eskilstuna
Måndag 15 maj, Strängnäs
Måndag 19 juni, Eskilstuna
Måndag 21 augusti, Strängnäs
Måndag 18 september, Eskilstuna
Måndag 9 oktober, Strängnäs
Måndag 13 november, Eskilstuna
Måndag 11 december, Strängnäs

Träffa Överförmyndarnämnden

Vid regelbundna tillfällen har du möjlighet att personligen träffa politikerna i överförmyndarnämnden för Eskilstuna och Strängnäs kommuner. Vid vartannat tillfälle sker träffarna i Eskilstuna och vid vartannat tillfälle i Strängnäs. Politikerna finns då tillgängliga för att svara på frågor, ta del av synpunkter eller diskutera nämndens verksamhet. Här nedan kan du se var och när träffarna sker under hösten 2017. Välkommen!

2017-08-21 klockan 12:00 – Medborgarkontoret i kommunhuset, Nygatan 10 Strängnäs

2017-09-18 klockan 12:00 – Eskilstuna Direkt i Värjan, Alva Myrdals gata 5 Eskilstuna

2017-10-09 klockan 12:00 – Medborgarkontoret i kommunhuset, Nygatan 10 Strängnäs

2017-11-13 klockan 12:00 – Eskilstuna Direkt i Värjan, Alva Myrdals gata 5 Eskilstuna

2017-12-11 klockan 12:00 – Medborgarkontoret i kommunhuset, Nygatan 10 Strängnäs


I Eskilstuna finns en överförmyndarnämnd bestående av fem ledamöter, fem ersättare och en expedition med sex handläggare och en administratör.

Nämndens och expeditionens uppgift är att med stöd av gällande bestämmelser i Föräldrabalken utöva tillsyn över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap samt ge tillstånd till olika rättshandlingar och andra åtgärder.

Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan tillvarata sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Överförmyndarkontoret
Öppettider

Telefontider
Till handläggare: Måndag - torsdag 10.00 - 12.00

Besökstid: Bokas med handläggaren via telefon eller e-post. Du kan boka tid både i Eskilstuna och Strängnäs.

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5 Eskilstuna

Postadress

Överförmyndarkontoret 631 86 Eskilstuna

 

Kontakt

016-710 50 80
Skicka e-post
016-710 17 94

Anita Neuhaus
Ordförande överförmyndarnämnden
Edit Asvelius
Nämndsekreterare