MENY
Eskilstuna kommun

Miljö- och räddningstjänstnämnden

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdesdagar 2020

Plats: Ebelingrummet, Stadshuset
Klockan 8.30

Onsdag 12 februari
Onsdag 18 mars
Onsdag 15 april
Onsdag 13 maj
Onsdag 10 juni
Onsdag 19 augusti
Onsdag 16 september
Onsdag 7 oktober
Onsdag 18 november inställd pga. Covid-19.
Onsdag 16 december

Ordförande
Geerth Gustavsson (S)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ledamöter
Samtliga ledamöter i miljö- och räddningstjänstnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förvaltning
Miljö och räddningstjänstförvaltningen


Miljö- och räddningstjänstnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och räddningstjänstområdet:

  • avlopp, hälsoskydd, livsmedel, miljöskydd, alkoholtillsyn och miljöövervakning  där nämnden ansvarar för myndighetsutövning och ska bedriva tillsyn, pröva tillstånd och lämna yttranden till andra myndigheter
  • samråda med kommunstyrelsen i frågor som rör Agenda 21-arbetet och folkhälsa
  • svara för säkerhet och skydd för de som bor och vistas i kommunen
  • svara för operativ räddningstjänst vid bränder och olyckor inom kommunen, myndighetsutövning när det gäller tillsyn, sotning samt information och utbildning om brandsäkerhet till enskilda och företag inom kommunen

Nämndens målsättning är att Eskilstuna ska vara en trygg och säker kommun att bo och vistas i. Nämnden ska arbeta för en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människor och djur i dagens och morgondagens Eskilstuna. Risken för bränder och olyckor ska minska genom riskbedömningar och skadeförebyggande insatser.

Målet ska nås genom samarbete med kommunens förvaltningar, enskilda, organisationer, myndigheter, andra samhällsorgan och andra kommuner. Till detta har nämnden miljö- och räddningstjänstförvaltningen till sin hjälp.


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Miljö- och räddningstjänstnämnden
Öppettider

Vardagar 10.00-12.00 samt 13.00-16.00.

Kontakt

016-710 10 00
Skicka e-post
016-14 26 84

Geerth Gustavsson
Ordförande miljö- och räddningstjänstnämnden
Sara Boëthius
Nämndsekreterare miljö- och räddningstjänstnämnden