Problem med viss e-post

Vi har för tillfället problem att skicka ut viss e-post till främst hotmail.com, live.com, msn.com och outlook.com. Du kan alltid ringa Eskilstuna direkt på 016-710 10 00 eller använda en alternativ e-postadress. Du kan även kontakta oss via vår Facebooksida.

MENY
Eskilstuna kommun

Miljö- och räddningstjänstnämnden

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdesdagar 2019

Plats: Brandstationen
Klockan 13.30

Onsdag 23 januari
Onsdag 13 februari
Onsdag 13 mars
Onsdag 10 april
Onsdag 15 maj
Onsdag 19 juni
Onsdag 21 augusti
Onsdag 18 september
Onsdag 9 oktober
Onsdag 13 november
Onsdag 18 december

Ordförande
Geerth Gustavsson (S)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ledamöter
Samtliga ledamöter i miljö- och räddningstjänstnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förvaltning
Miljö och räddningstjänstförvaltningen


Miljö- och räddningstjänstnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och räddningstjänstområdet:

  • avlopp, hälsoskydd, livsmedel, miljöskydd, alkoholtillsyn och miljöövervakning  där nämnden ansvarar för myndighetsutövning och ska bedriva tillsyn, pröva tillstånd och lämna yttranden till andra myndigheter
  • samråda med kommunstyrelsen i frågor som rör Agenda 21-arbetet och folkhälsa
  • svara för säkerhet och skydd för de som bor och vistas i kommunen
  • svara för operativ räddningstjänst vid bränder och olyckor inom kommunen, myndighetsutövning när det gäller tillsyn, sotning samt information och utbildning om brandsäkerhet till enskilda och företag inom kommunen

Nämndens målsättning är att Eskilstuna ska vara en trygg och säker kommun att bo och vistas i. Nämnden ska arbeta för en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människor och djur i dagens och morgondagens Eskilstuna. Risken för bränder och olyckor ska minska genom riskbedömningar och skadeförebyggande insatser.

Målet ska nås genom samarbete med kommunens förvaltningar, enskilda, organisationer, myndigheter, andra samhällsorgan och andra kommuner. Till detta har nämnden miljö- och räddningstjänstförvaltningen till sin hjälp.


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Miljö- och räddningstjänstnämnden
Öppettider

Vardagar 10.00-12.00 samt 13.00-16.00.

Kontakt

016-710 10 00
Skicka e-post
016-14 26 84

Geerth Gustavsson
Ordförande miljö- och räddningstjänstnämnden
Sara Boëthius
Nämndsekreterare miljö- och räddningstjänstnämnden