MENY
Eskilstuna kommun

Senaste nytt från kultur- och fritidsnämnden - september

Vid sitt sammanträde den 30 september beslutade kultur- och fritidsnämnden bland annat om delårsrapport 2 och om reviderade avgifter för arkiv och museer.

Mötet handlade om de här frågorna:

Reviderade avgifter för arkiv och museer

Nämnden fastställde avgifter inom Arkiv och museers verksamheter.

Arkiv och museer har tagit fram ett förslag till revidering av avgifter inom avdelningen. Syftet är täcka tillkommande kostnader, till exempel personalkostnader i anslutning till guidade visningar för vuxengrupper. Avgifter har anpassats efter vad andra tar för liknade tjänster. De höjda och justerade avgifterna bedöms inte påverka invånare som tar del av Arkiv och museers ordinarie tjänster och service.

Remiss från Landstinget Sörmland: Handlingsplan 2018 för det regionala kulturarbetet

Nämnden godkände yttrandet. Det skickas till Landstinget Sörmland.

Remiss från kommunstyrelsen: Motion - minska konstgräsets negativa miljöpåverkan

Nämnden godkände yttrandet. Det sänds till kommunstyrelsen.

Det har kommit en motion från Miljöpartiet för yttrande till kultur- och fritidsnämnden om att minska konstgräsets negativa miljöpåverkan. Eftersom kultur- och fritidsnämnden redan utför eller planerar att utföra flera av de åtgärder som tas upp i förslaget och andra alternativ inte anses motiverade, föreslår nämnden att motionen anses besvarad för punkterna 1-3 och att punkterna 4-5 avslås.

Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 2, 2017

Nämnden godkände delårsrapport 2 januari – augusti 2017. Den sänds till kommunstyrelsen.

Delårsrapporten innehåller en uppföljning av löpande verksamhet och åtaganden, dels utifrån strategiska mål, dels utifrån övergripande huvudprocesser. Dessutom redovisas ekonomiskt utfall för perioden och prognoser för helåret.

Övrigt

Dessutom delegationsbeslut, rapporter och meddelanden.

De här föreningarna har godkänts som stödberättigade:

Syriska föreningen i Eskilstuna
Föreningen eFOLKETS vänner
Föreningen Arbetarhistoria i Eskilstuna FAiE
Föreningen Grunden Eskilstuna
FCT idrottsförening

Hela protokollet hittar du här (längst ner i listan)länk till annan webbplats


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen
Postadress

Eskilstuna kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, Box 17, 631 02 Eskilstuna

Kontakt

016-710 10 00
Skicka e-post
016-710 12 90