MENY
Eskilstuna kommun

Senaste nytt från kultur- och fritidsnämnden - augusti

Vid sitt sammanträde den 23 augusti beslutade kultur- och fritidsnämnden bland annat om stimulansbidrag för idrott och kultur, och om ett medborgarförslag om att införa en fritidsbank för utlåning av utrusting för olika sport- och fritidsaktiviteter.

Mötet handlade om de här frågorna:

Remiss från kommunstyrelsen: Avfallsplan för Eskilstuna kommun 2018-2022

Kultur- och fritidsnämnden bedömer att nämnden i sak inte har något att tillföra till remissen och väljer att inte yttra sig.

Medborgarförslag: Inför en fritidsbank för utlåning av utrustning till olika sport- och fritidsaktiviteter

Det har kommit in ett medborgarförslag om att inrätta en fritidsbank i Eskilstuna kommun. Eftersom det redan finns ett idrottsbibliotek, i Skiftinge, och pågår ett arbete med att undersöka möjligheterna att gå med i föreningen för fritidsbanker anses medborgarförslaget besvarat.

Det som skiljer fritidsbank och idrottsbibliotek åt är att fritidsbank är en nationell förening och innebär att medlemmar följer stadgar och föreningens riktlinjer. Idrottsbibliotek är kommunens egen plats för att låna ut gratis utrustning till invånare.

Kultur- och fritidsförvaltningen har en pågående dialog med Sörmlandsidrotten och andra aktörer för att se om det finns möjlighet att gå med föreningen för fritidsbanker och öppna en fritidsbank i Eskilstuna kommun.

Stimulansbidrag för idrott och kultur, augusti 2017

Nämden beviljar 60 000 kronor till Eskilstuna Gymnastikförening till metodutveckling av verksamheten, 60 000 kronor till Eskilstuna Linden Hockey till utveckling av föreningens tjejhockey, 15 000 kronor till Eskilstuna Rollers BJJ-klubb till uppstart av föreningens ungdomsverksamhet, 12 000 kronor till Stora Sundby GoIF till inköp av elektronisk tidtagningsutrustning. Svenska Vänskapsföreningens ansökan avslogs.

Eskilstuna Gymnastikförening planerar att utveckla den befintliga verksamheten "PÅ G Me Gibbon" så att den passar att flytta ut till skolgymnastikhallar runt om i Eskilstuna. I samband med det vill man också ta fram en ny utbildning som passar den utvecklade verksamheten. Föreningen vill också utveckla den befintliga Kvinnliga artistiska gymnastiken till att inte bara sträva efter att gymnasterna ska bli internationella toppgymnaster utan till att alla ska kunna träna och tävla efter sina förutsättningar. Föreningen vill även här ta fram en utbildningsmodell som passar den nya verksamheten.

Eskilstuna Linden Hockey vill utveckla föreningens tjejverksamhet och ansöker om bidrag till utbildning, utrustning och marknadsföring. Föreningen har idag cirka 30 flickor som spelar hockey och föreningens mål med projektet att inom 1-2 år ha 60-100 aktiva flickor.

Eskilstuna Roller BJJ klubb har brasiliansk jiu jiutsu på programmet. Föreningen satsar nu på att utveckla verksamheten för barn och unga, och får ett startbidrag.

Stora Sundby GoIF vill köpa in elektronisk utrustning som orienterare använder vid träning och tävling.

Svenska Vänskapsföreningen har sportverksamhet för medlemmar på programmet och söker bidrag till omkostnader. Föreningen får aktivitetsmedlemsbidrag för sin verksamhet vilket gör att ansökan om stimulansbidrag avslås.

Stimulansbidrag kan ges till särskilda satsningar för att uppfylla kommunens mål för idrotts- och kulturpolitik. Satsningen kan till exempel vara ett projekt som syftar till att förbättra föreningens arbete, att inleda en ny verksamhet på försök eller uppsökande verksamhet för nya målgrupper.

Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:
1. Samverkan med, skolan, fritidsgårdar och mötesplatser,
2. Insatser för nya målgrupper ska ta del av föreningens verksamhet
3. Insatser som stödjer en hållbar utveckling, miljö, jämställdhet och mångfald eller motverkar diskriminering

Ansökningar som sker i samverkan mellan föreningar prioriteras.

För att en förening ska kunna beviljas bidrag måste den vara godkänd som stödberättigad förening. I och med det ska de arbeta med ett antal frågor, till exempel jämställdhet och mångfald och utifrån ett demokratiskt synsätt.

Stimulansbidrag kan sökas löpande under året.

Personuppgiftsombud

Per Silvervret Boberg utses till personuppgiftsombud för kultur- och fritidsförvaltningen.

Övrigt

Dessutom delegationsbeslut, rapporter och meddelanden.

Den här föreningen har godkänts som stödberättigad: 
Föreningen Hope and future.

De här föreningarna får arrangemangsbidrag (upp till 30 000 kronor):

Föreningen Barvabygden.se - 5 000 kronor för bygdeeventet 23 juni.

Föreningarna via IFK Eskilstuna som arrangerar Tillsammans Cup - 10 000 kronor för arrangemanget 6 juni.

Eskilstuna Friidrotts ansökan för en tävling 25 maj avslås.

Föreningen Kraft träning - 7 000 kronor för Sommarträning i Sundbyholm sommaren 2017.

Hela protokollet hittar du här (längst ner i listan)länk till annan webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen
Postadress

Eskilstuna kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, Box 17, 631 02 Eskilstuna

Kontakt

016-710 10 00
Skicka e-post
016-710 12 90