MENY
Eskilstuna kommun

Senaste nytt från kultur- och fritidsnämnden - juni

Vid sitt sammanträde den 13 juni beslutade kultur- och fritidsnämnden bland annat om uppdateringar i prislistan vid uthyrning av lokaler, arrangemangsbidrag, och riktlinjer för föreningars möjligheter till intäkter av reklamplatser i kultur-och fritidsnämndens lokaler.

Mötet handlade om de här frågorna:

Medborgarförslag: Ge bandet Kent en minnesplats

I ett medborgarförslag ges exempel på olika platser eller former för att uppmärksamma bandet Kent.

För att uppmärksamma bandet Kent och deras betydelse för Eskilstuna både som ort och musikstad pågår ett arbete mellan kultur- och fritidsförvaltningen, kommunledningskontoret och
Destination Eskilstuna. Uppdraget innebär att titta på olika typer av lösningar och arbetet förväntas pågå under 2017. Förslagsställarens idéer tas med in i arbetet och bidrar därmed till processen.

Prislista och tidsfördelning 2017 vid uthyrning av kultur- och fritidsnämndens lokaler

Kultur- och fritidsnämndens prislista år 2017 för tillfälliga uthyrningar av lokaler och övriga tjänster fastställs enligt bifogad bilaga Prislista 2017-06-01.

Prislistan för 2017 har ändrats på grund av förändringar i nämndens anläggningar. I ärende KFN/2016:164 togs beslut kring prissättning vid arrangemang i STIGA Sports Arena Eskilstuna. Eftersom nämnden den 1 juni tog över driften av arenan behövde priser för träning, sammankomster och matcher beslutas.

Kultur- och fritidsnämnden hyr ut sportanläggningar, gymnastiksalar, samlingssalar och scener till föreningar, allmänhet och företag för att underlätta för medborgarna att ta del av och delta i kultur- och idrottsaktiviteter. Lokalerna och anläggningarna är en viktig förutsättning för föreningslivet. De används också av allmänhet och företag.

Prislistan för 2018 kommer att fullt ut bygga på den nya kulturpolitiska handlingsplanen och den nya idrottspolitiska handlingsplanen som kommunfullmäktige antog i januari.

Arrangemangsbidrag för idrott och kultur, juni 2017

Nämnden beviljar föreningen Eskilstuna Jazzklubb 210 000 kronor i arrangemangsbidrag för föreningens arrangemang under 2017, Eskilstunaortens Ryttarförening 35 000 kronor
för föreningens nationella arrangemang under 2017, Royal Eskilstuna 100 000 kronor för
föreningens offentliga arrangemang under 2017, och föreningen Scenknuten 80 000 kronor för föreningens uppsättning av ”Footloose” hösten 2017.

Föreningar som arrangerar publik verksamhet har möjlighet att få bidrag för kulturarrangemang som teaterföreställningar och konserter och för större idrottsevenemang.

För produktioner och programverksamhet finns möjlighet att söka om ett samlat bidrag för arrangemang under en säsong.

Arrangemangsbidrag fördelas av kultur- och fritidsnämnden vid cirka fyra tillfällen per år.

I kultur- och fritidsnämndens budget finns 2 500 000 kronor avsatta för bidrag till publika
arrangemang. 1 644 563 000 kronor är fördelade för 2017 sedan tidigare.

Riktlinjer för föreningars möjligheter till intäkter av reklamplatser i kultur-och fritidsnämndens lokaler, anläggningar, scener och arenor

Nämnden godkände riktlinjer för föreningars möjligheter till intäkter av reklamplatser i kultur-och fritidsnämndens lokaler. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att teckna nödvändiga överenskommelser och/eller avtal med föreningar i enlighet med riktlinjerna.

Kultur- och fritidsnämnden hyr ut idrotts- och fritidsanläggningar, gymnastiksalar, samlingssalar, utbildningslokaler och scener till föreningar, allmänhet och företag för att underlätta för kommuninvånare att ta del av och delta i kultur, fritid och idrottsaktiviteter. När föreningar hyr anläggningar och scener sker det till en kostnad enligt kultur- och fritidsnämndens prislista för uthyrning av nämndens lokaler. I prislistan finns generella bestämmelser för att hyra lokaler och anläggningar, och en prioriteringsordning indelad i tre kategorier. I prislistan har det hittills saknats riktlinjer för hur föreningar får använda anläggningarna för reklamplatser. Föreningar kan hyra lokaler och anläggningar vid enstaka tillfällen, under en säsong, på årsbasis men även genom överenskommelser ansvara för driften av anläggningar och lokaler. Även de innefattas av riktlinjerna.

Riktlinjerna bidrar till att tydliggöra kultur- och fritidsnämndens förhållningssätt gentemot föreningar och under vilka former reklam kan och får förekomma i nämndens lokaler. De ska även vara ett stöd när avtal upprättas mellan förvaltningen och föreningar om reklam och marknadsföring på/vid kultur- och fritidsnämndens lokaler. Syftet är att skapa likställighet och attraktiva lokaler, anläggningar, scener och arenor som kan möta olika typer av behov för olika föreningar eller arrangörer.

Övrigt

Dessutom delegationsbeslut, rapporter och meddelanden.

De här föreningarna har godkänts som stödberättigade:
Stand up for yourself, SveSyr, Inlärningsporten, Nabad Sharqi, Ninvhe Ideell förening, Ärla Byaråd, Kraft träning, och St:Mary Eritriansk Ortodox kyrka.

De här föreningarna får arrangemangsbidrag (upp till 30 000 kronor):

Eskilstuna Idrottsföreningars samorganisation - 16 300 kronor för Midsommarfirandet i Sundbyholm 2017 .

Sveriges Multikulturella förening - 15 000 kronor för sitt arrangemang 12 augusti 2017.

Torshälla Finska Förening - 30 000 kronor för ”Torsjam” 2017.

Dragspelsklubben Smedbälgarna - 13 000 kronor för sina offentliga spelningar 2017.

Näshulta Kulturförening - 30 000 kronor för Näshulta Kulturdagar 2017.

Kafjärdens kultur- och biblioteksförening - 5 000 kronor för föreningens verksamhet 2017.

Organisationen Sveriges Nationaldag - 30 000 kronor för arrangemang 6 juni 2017.

BK Sport - 21 000 kronor för Valborgsmässofirandet i Vilsta 2017.

Eskilstuna Idrottsföreningars samorganisation - 21 000 kronor för Valborgsmässofirandet i Sundbyholm 2017.

Dragspelsklubben Smedbälgarna i Eskilstuna - 6 000 kronor för ”Smédraget” 2017.

Kurdiska föreningen i Eskilstuna - 5 000 kronor för Newroz elden i Vilsta 20 mars 2017.

Föreningen Etown Grrrl Gang - 12 000 kronor för Etown Queer Fest 19 augusti 2017.

Eskilstuna Allmänna Sångförening - 6 000 kronor för medverkan i Valborgsmässofirandet 2017.

Föreningen Tabu och Kunskap i Eskilstuna - 21 000 kronor för Modiga vuxna utbildningsdag.

Volvo i Eskilstuna Musikkår - 15 000 kronor för Vårkonsert 9 april 2017.

Årbyföreningen - 18 000 kronor i bidrag för Årbyfestivalen 2017.

Eskilstuna Jazzklubb - 27 000 kronor för projektet Contrast 20 år+Tunajazzen.

PRO Samorganisation i Eskilstuna - 10 000 kronor för Sommarträffar 2017.

Visionspensionärerna - 10 000 kronor till Seniorcentrumgruppens sommarverksamhet 2017.

Bidrag inom finskt förvaltningsområde (upp till 30 000 kronor):

Förening Mint Edition beviljas förlustbidrag på maximalt 15 000 kronor för att arrangera en konsert med Iiris Viljanen.

Konstfrämjandet Sörmland beviljas 6 000 kronor för att arrangera tre utställningar med finsk anknytning under 2017.

Föreningen Täysmeno beviljas förlustbidrag på maximalt 30 000 kronor för att arrangera en stordans.

Eskilstuna Finska Förening beviljas 4 000 kronor för att arrangera Barnens dag 13 maj 2017 i samarbete med Eskilstuna kommun.

Eskilstuna Riksteaterförening beviljas förlustbidrag på maximalt 15 000 kronor för att arrangera en konsert med Darya och Månskensorkertern.

Torshälla Finska förening beviljas förlustbidrag på maximalt 13 000 kronor för att arrangera workshops med Jesse P Piisinen.

Torshälla Finska förening beviljas 25 000 kronor för att arrangera familjedagen och språkläger.

Eskilstuna Finska förening beviljas förlustbidrag på maximalt 15 000 kronor för att arrangera en Teaterbesök från Finland i samarbete med Sverigefinska Riksförbundet.

Hela protokollet hittar du här (längst ner i listan)länk till annan webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen
Postadress

Eskilstuna kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, Box 17, 631 02 Eskilstuna

Kontakt

016-710 10 00
Skicka e-post
016-710 12 90