MENY
Eskilstuna kommun

Senaste nytt från kultur- och fritidsnämnden - februari

Vid sitt sammanträde den 21 februari beslutade kultur- och fritidsnämnden bland annat om verksamhetsberättelsen för 2016 och en jämställdhets- och mångfaldsplan för 2017-2019.

Mötet handlade om de här frågorna:

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse

Nämnden godkände verksamhetsberättelsen för 2016 med tillhörande handlingar. Verksamhetsberättelsen sänds till kommunstyrelsen.

Nämnden godkände också att ett antal åtaganden som inte uppnåddes eller avslutades 2016 överförs till drift för fortsatt arbete på enhetsnivå.

Ansökan till Stina Sundströms fond om 200 000 kronor till en kompletterande lokalhistoria

Nämnden beviljar 200 000 kronor från Stina Sundströms fond för utgivning av en kompletterande lokalhistorias bok. Den lokalhistoriska forskningen som hittills bedrivits om Eskilstuna har i stor utsträckning dominerats av industrihistoria. Därför vill avdelningen arkiv och museer inom kultur- och fritidsförvaltningen i samarbete med universitetens forskarvärld komplettera den redan utgivna Eskilstunas historia I-III med ytterligare en del som breddar den lokala traditionella historiesynen.

Arrangemangsbidrag för idrott och kultur

Nämnden beviljar 75 000 kronor i arrangemangsbidrag till Eskilstuna Ton för deras arrangemang Picnic i parken sommaren 2017 - en minifestival i Stadsparken med levande musik tre onsdagar i juli.

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017-2019

Nämnden godkände kultur- och fritidsförvaltningens nya jämställdhets- och mångfaldsplan för 2017-2019. Jämställdhets- och mångfaldsarbetet ska främja allas lika rätt i frågor om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor, samt utveckling i arbetet.

Övrigt

Dessutom delegationsbeslut, rapporter och meddelanden.

De här föreningarna får arrangemangsbidrag (upp till 30 000 kronor):

OK Tor - förlustbidrag på maximalt 10 000 kronor för tävlingar i april 2017.

Eskilstuna Konstförening - 20 000 kronor för arrangemang 2017.

Kamratföreningen Änkor och Änkemän - 2 000 kronor för arrangemang 2017.

Läs hela protokolletlänk till annan webbplats

Nästa sammanträde är den 18 april.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen
Postadress

Eskilstuna kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, Box 17, 631 02 Eskilstuna