MENY
Eskilstuna kommun

Senaste nytt från kultur- och fritidsnämnden - januari

Vid sitt sammanträde den 25 januari beslutade kultur- och fritidsnämnden bland annat om bidrag till verksamhetslokaler och anläggningar 2017.

Mötet handlade om de här frågorna:

Bidrag till verksamhetslokaler och anläggningar år 2017

Nämnden beviljar 4 149 600 kronor i föreningsbidrag till verksamhetslokaler och anläggningar. Beslutet ersätter ett beslut från 14 december 2016.

Inför 2017 anses inte grusplaner var ett viktigt komplement till kommunens anläggningar vilket gör att dessa inte är bidragsgrundade.

Remiss från kommunstyrelsen: Medborgarförslag - Inrätta en offentlig badplats i Kvicksund

Nämnden godkände yttrandet. Det sänds till kommunstyrelsen.

Medborgarförslaget föreslår att en offentlig badplats ska inrättas i Kvicksund. Eftersom kommunen inte äger de platser som föreslås, och kultur- och fritidsnämnden redan ansvarar för badplatsen i Pottskär, föreslår nämnden att medborgarförslaget ska avslås.

Redovisning internkontroll år 2016

Nämnden godkände redovisningen av den internkontroll som genomfördes under 2016.

Internkontroll är en del av kommunens verksamhets- och ekonomistyrning och syftar till att säkerställa att kommunens resurser används enligt fattade beslut och att lagar, regler, styrdokument, rutiner och övriga bestämmelser följs. Genom en god internkontroll minimeras även risken för avsiktliga och oavsiktliga fel och säkrar kvaliteten i det arbete som utförs.

Nämnderna ska fastställa en interkontrollplan varje år.

Under 2016 har kultur- och fritidsförvaltningen genomfört internkontroller kring introduktion av nyanställda, rapporterad sjukfrånvaro, egenkontroll brandskydd, och skötselplaner för arenor och föreningsstöd.

Internkontroll år 2017

Nämnden beslutade om internkontrollområden för 2017: Servicedeklarationer för forskarservice och motionsspår, synpunktshantering, och ändebeskrivning.

Kommunfullmäktiges beslut 2016-09-22, § 187: Anmälan av medborgarförslag och förslag till beredning - Bygg en skatepark i Eskilstuna

Nämnden avslår medborgarförslaget, men ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att genomföra en förstudie under 2017 om utomhusmiljö för skate, inlines, kick-bike och BMX.

Oscar Eriksson har föreslagit att en skatepark ska byggas i Eskilstuna för att det är roligt att åka skateboard och för att kompisar skulle kunna träffas och röra på sig utomhus tillsammans i skateparken. Det vore bra att slippa resa långt för att åka skateboard. I skateparken skulle det gå att ordna tävlingar. Han föreslår att skateparken ska byggas i Munktellstaden och att det ska vara gratis att åka där.

Ansökan om medel för tryckning av bok om C E Johansson ur Stina Sundströms fond

Nämnden beviljar 20 000 kronor från Stina Sundströms Fond för utgivning av en bok om CE Johansson.

Bokförlaget Votum i Örebro har tillsammans med Bror och Hans Loeld planerat att ge ut en bok om måttsatsens grundare, CE Johansson. Boken handlar om hans uppväxtår och hans  tidiga arbetsliv som ledde fram till patentet på måttsatsen och samarbete med Ford i Amerika.

Eftersom CE Johansson har en så tydlig förankring i Eskilstunas industrihistoria ser Eskilstuna stadsmuseum positivt på att en bok ges ut om honom som föregångare inom den internationella industrivärlden. Arkivmaterial från bland annat Eskilstuna stadsarkiv och Arkiv Sörmland utgör källmaterial till boken.

Övrigt

Dessutom delegationsbeslut, rapporter och meddelanden.

De här föreningarna har godkänts som stödberättigade:
Athletic FC Eskilstuna, Föreningen Eskilstuna Ton, MestUte Seakayaking, Bilda Glädjekören, och Eskilstuna Skateboardförening.

De här föreningarna får arrangemangsbidrag (upp till 30 000 kronor):

Föreningen Eskilstuna Skyttemusikkår - 15 000 kronor för ”Höstkonsert”.

Föreningen Eskilstuna Ton - 25 000 kronor för arrangemanget Picnic i Parken den 5 juli 2017.

Föreningen Form och Färgverkstaden i Eskilstuna - 22 000 kronor för föreningens utställningsverksamhet 2017.

Föreningen Musica Camerata - 25 000 kronor för konsert med Joakim Svenheden.

Föreningen Eskilstuna Spelmansgille - 5 000 kronor för Spelmansstämma i mars 2017.

Kulturföreningen ArsMusica - förlustbidrag på maximalt 8 000 kronor för sitt arrangemang 12 februari 2017.

Eskilstuna Filmstudio - 18 000 kronor i årsbidrag för föreningens arrangemang 2017.

Kulturföreningen Tontroll i Eskilstuna - 20 000 kronor för sitt arrangemang med SIMBI featuring Sanba Zao på Contrast den 20 oktober 2016.

Somaliska Ungdomsnätverket i Eskilstuna - 30 000 kronor för Somaliska Kulturfestivalen 2017.

Föreningen Key Town Harmony - förlustbidrag på
maximalt 8 000 kronor för sitt arrangemang den 12 november 2016.

De här föreningarna får bidrag inom finskt förvaltningområde (upp till 30 000 kronor):

Täysmeno förening - 8 000 kronor för att anordna en julfest den 25 december 2016.

Täysmeno-förening - 5 000 kronor för att anordna artister och musik till den 6 december då det är självständighetsfirande.

Läs hela protokolletlänk till annan webbplats

Nästa sammanträde är den 21 februari.


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen
Postadress

Eskilstuna kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, Box 17, 631 02 Eskilstuna

Kontakt

016-710 10 00
Skicka e-post
016-710 12 90