MENY
Eskilstuna kommun

Senaste nytt från kultur- och fritidsnämnden - december

Vid sitt sammanträde den 14 december beslutade kultur- och fritidsnämnden bland annat om definitiv verksamhetsplan och budget för 2017, och ett antal föreningsbidrag.

​Mötet handlade om de här frågorna:

Kultur- och fritidsnämndens definitiva verksamhetsplan och budget 2017

Nämnden fastställde verksamhetsplanen och budgeten för 2017.

Verksamhetsplanen beskriver vilka områden som är särskilt prioriterade under det kommande året. Nämnden fokuserar på åtaganden som främjar en bred folkhälsa, delaktighet och kommunikation samt en tydlig och effektiv organisation. Målsättningen är att eskilstunaborna ska bli mer nöjda med kommunens insatser för kultur och idrott.

Under 2016 antas de idrotts- och kulturpolitiska handlingsplanerna av kommunfullmäktige. Planerna anger inriktningen och målen för framtidens idrotts- och kulturliv i Eskilstuna. Handlingsplanerna bryts ner till konkreta åtaganden, insatser och aktiviteter.

Den nya arenan står klar under 2017. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter kommer arbeta tillsammans med Destination Eskilstuna och Kommunfastigheter för att utveckla arenan till en modern anläggning för idrott, kultur och mässor.

Prislista och tidsfördelning 2017 vid uthyrning av kultur- och fritidsnämndens lokaler

Nämnden fastställde 2017 års prislista för tillfälliga uthyrningar av lokaler och övriga tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kultur- och fritidsnämnden hyr ut sportanläggningar, gymnastiksalar, samlingssalar och scener till föreningar, allmänhet och företag för att underlätta för medborgarna att ta del av och delta i kultur- och idrottsaktiviteter. Dessa lokaler och anläggningar är en viktig förutsättning för föreningslivet, även om de också används av allmänhet och företag.

Uthyrning av lokaler är en viktig del i kultur- och fritidsnämndens uppdrag som bör komma så många som möjligt till del. För att lokalerna ska komma till största möjliga nytta, ska de användas i så hög grad som möjligt. Dessutom bör nämnden underlätta för att det ska kunna bedrivas ett brett och varierat utbud av aktiviteter i de lokaler och anläggningar som tillhandahålls.

För att få ett särskilt stöd i form av en högre lokalsubvention än allmänheten, krävs att en förening uppfyller kraven för en stödberättigad förening.

Fördelning av tider per säsong mellan föreningar ska göras i samråd med berörda föreningar och med utgångspunkt från antalet aktiva medlemmar i en förening. Föreningar som vill hyra kommunens anläggningar/lokaler säsongsvis ska anmäla intresse till kultur- och fritidsförvaltningen.

Tider i kultur- och fritidsnämndens anläggningar ska fördelas så att barn och unga tilldelas tider före vuxna. Flickor och pojkar respektive män och kvinnor ska ha lika goda möjligheter att använda en anläggning under attraktiva tider.

Bidrag till verksamhet med särskild samhällsnytta år 2017

Nämnden beviljar 3 156 000 kronor i bidrag till föreningar som bedriver verksamhet med särskild samhällsnytta.

Medel fördelas en gång per år.

För 2017 föreslås 3 156 000 kronor fördelas till 52 föreningar och organisationer.

Bidrag till verksamhetslokaler och anläggningar år 2017

Nämnden beviljar 4 149 684 kronor i föreningsbidrag till verksamhetslokaler och anläggningar.

Stimulansbidrag december 2016

Nämnden beviljar 225 500 kronor i stimulansbidrag för idrott och kultur.

Stimulansbidrag kan sökas vid fyra tillfällen per år.

Arrangemangsbidrag december 2016

Nämnden beviljar sammanlagt 1 140 000 kronor i bidrag till föreningar som arrangerar publik verksamhet.

Föreningar som arrangerar publik verksamhet har möjlighet att få bidrag för kulturarrangemang som teaterföreställningar och konserter och för större idrottsevenemang. För produktioner och programverksamhet finns möjlighet att söka ett samlat bidrag för arrangemang under en säsong.

Arrangemangsbidrag fördelas av kultur- och fritidsnämnden vid fyra tillfällen per år.

Bidrag till samlingslokaler år 2017

Nämnden beviljar 205 000 kronor i bidrag till föreningar med samlingslokaler.

En förening som äger en egen samlingslokal kan få ett bidrag för hyran/driften under förutsättning att lokalen är ett angeläget komplement till kommunala lokaler och att andra föreningar kan hyra lokalen till en skälig kostnad.

Bedömningen av om en lokal är ett angeläget komplement görs utifrån dels avståndet till alternativa kommunala lokaler, dels hur mycket samlingslokalen används.


Förlängning av inriktning för offentlig utsmyckning

Nämnden förlänger "Inriktning för offentlig utsmyckning" tills beslut om en konstpolicy har fattats av kommunfullmäktige.

Remiss från kommunstyrelsen: Vatten- och avloppsplan för Eskilstuna kommun

Nämnden avstår från att yttra sig.

Övrigt

Dessutom delegationsbeslut, rapporter och meddelanden.

Läs hela protokolletlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nästa sammanträde är den 25 januari.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen
Postadress

Eskilstuna kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, Box 17, 631 02 Eskilstuna

Kontakt

016-710 10 00
Skicka e-post
016-710 12 90