MENY
Eskilstuna kommun

Senaste nytt från kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 25 november handlade om de här ärendena. 

Förslag till Biblioteksplan för Eskilstuna kommunkoncern 2017-2021

Nämnden beslutade att förslaget till Biblioteksplan remitteras till berörda nämnder, kommunala samverkansråd, Landstinget och allmänheten. Yttranden ska vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast 8 mars 2017.

Sammanträdestider för kultur- och fritidsnämnden 2017

Kultur- och fritidsnämnden sammanträder följande dagar och datum 08.30-12.00:
Onsdag 25 januari
Tisdag 21 februari
Tisdag 18 april
Tisdag 13 juni
Onsdag 23 augusti
Tisdag 19 september
Tisdag 10 oktober
Torsdag 16 november
Tisdag 19 december

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott sammanträder följande dagar och datum 13.30-16.00:
Tisdag 10 januari
Onsdag 8 februari
Torsdag 6 april
Torsdag 30 maj
Torsdag 10 augusti
Onsdag 6 september
Tisdag 26 september
Torsdag 2 november
Tisdag 5 december

Övriga mötesdagar för kultur- och fritidsnämnden:
Heldagar torsdag och fredag 2-3 mars
Heldag tisdag 13 juni

Medborgarförslag: Upplåt och ställ i ordning så kallade Black-Boxar och repetitions- och träningslokaler för kulturlivet

Medborgarförslaget anses besvarat.

Den 2 juni 2016 lämnades ett medborgarförslag in till kommunfullmäktige om att ställa i ordning black-boxar samt rep- och träningslokaler för kulturlivet i ett kulturhus, förslagsvis i Nithammaren 8 som ägs av Kommunfastigheter AB. Medborgarförslaget skickades till kultur- och fritidsnämnen för beslut.

Planen är att under 2017 initiera arbetet för ett allaktivitetshus i Fröslunda, som skulle kunna vara en plats för bildning, kulturverksamhet och på samma gång en samlingslokal och mötesplats. En fördjupad förstudie krävs för arbetet, och förslaget om att upplåta en Black-Box skulle kunna vara en del i detta. Förslaget kan beaktas i den fördjupade förstudien som inleds under 2017.

Reviderad delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden (ersätter KFN/2014:169)

Nämnden antog en reviderad delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden.

Delegationsbeslut är beslut där nämnden har överlåtit beslutanderätten till utskott, ledamot, ersättare eller tjänsteperson i kommunen. Nämndens reviderade reglemente och införandet av Eskilstuna Direkt gjorde att delegationsordningen nu var i behov av omarbetning.

Organisation för kultur- och fritidsnämndens mötesplatser

Nämnens beslut:
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till mötesplatsorgansation.
a) Avdelningen Ung fritid byter namn till Ung fritid och mötesplatser.
b) Avdelningen Bibliotek och mötesplatser byter namn till Eskilstuna stadsbibliotek.
c) Ansvaret för mötesplatserna Nyfors Underhund och Fröslunda Fröet flyttas till Ung fritid och mötesplatser.
d) Mötesplats Alberga och Mötesplats Kjula Tallgläntan slutar kallas mötesplatser och blir närbibliotek.
e) Ung fritid och mötesplatser får i uppdrag att ta fram en verksamhetsidé och servicedeklaration för mötesplatser.
2. Mötesplatsorganisationen träder i kraft den 1 januari 2017.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade i juni 2015 att göra en översyn av nämndens mötesplatser. Utredningen genomfördes av förvaltningskontoret under våren 2016 tillsammans med medarbetare från Bibliotek och mötesplatser och Ung fritid. I september beslutade nämnden att kultur- och fritidsförvaltningen skulle återkomma med ett förslag på ny organisation. Resurser omfördelades från mötesplats Söder till mötesplats Fröslunda Fröet och ett åtagande om struktur för biblioteksverksamhet lades in i den biblioteksplan som är under framtagande i samband med beslutet.

Ansökan om stöd för föreningsdriven fritidsgård

Nämnden beslutade att:
1a) Godkänna Stenkvista GoIF:s ansökan om att bedriva fritidsgårdsverksamhet i föreningsdrift.
b) Bevilja Stenkvista GoIF ersättning enligt riktlinjer för föreningsdriven fritidsgårdsverksamhet.

2a) Godkänna Näshulta GoIF:s ansökan om att bedriva fritidsgårdsverksamhet i föreningsdrift.
b) Bevilja Näshulta GoIF ersättning enligt riktlinjer för föreningsdriven fritidsgårdsverksamhet :

Kultur- och fritidsnämnden har möjlighet att stödja föreningsdrivna fritidsgårdar och antog nya riktlinjer för stödsystemet i februari 2016. Det nya systemet gäller från och med 2017, men förvaltningen föreslår att föreningar som har kommit in med en ansökan även ska få stöd för sin verksamhet under slutet av 2016. Förvaltningens förslag är att Stenkvista GoIF:s och Näshulta GoIF:s ansökningar om att bedriva fritidsgårdsverksamhet i föreningsdrift för perioden 2016-2017 beviljas, och att föreningarna får ersättning enligt fastställa riktlinjer.

Övrigt

Dessutom delegationsbeslut, rapporter och meddelanden.

De här föreningarna har godkänts som stödberättigade: Svensk Kurdiska Kulturcenter, S:t Maria Eskilstuna Scoutkår, Borsökna Tennisklubb, Sangre Chilena FC, Team Smestans CK, Eskilstuna Nya Fruntimmersförening och Herr Sekreterare, Kulturföreningen Safrjal, Svenska Vänskapsföreningen, TäysMeno, Kurdistan Star, Föreningen Ångvolontärerna, Eskilstuna Cricket Club, Föreningen Sundbyholms vänner, Framsteg ungdomar förening, Erena förening i Eskilstuna, Föreningen Voice of Humanity, Sveriges Multikulturella Förening, Ekängens Konståkningsklubb, Kamratföreningen Änkor och Änkemän, Tayo Kulturförening, Eritreanska Islamiska Föreningen, Himilo Samhällsförening, och Nova MMA IF.

De här föreningarna får arrangemangsbidrag (upp till 30 000 kronor):
Föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår - förlustbidrag på maximalt 15 000 kronor för sin konsert "Laterna Musica".
Torshälla Finska förening - 30 000 kronor för Torsjam 2016.
Tävlingsorganisationen Eskilstunaveckan - förlustbidrag på maximalt 20 000 kronor för Eskilstuna Weekend 2017.
Eskilstuna Idrottsföreningars samorganisation - 16 300 kronor för sitt midsommararrangemang i Sundbyholm 2016.
Eskilstuna Skyttemusikkår - 17 000 kronor för konserten "Vi jubilerar".
Föreningen Linden Hockey - förlustbidrag på maximalt 7 000 kronor för kälkhockeyturneringen i oktober 2016.
Föreningen Täys Meno - 10 000 kronor för sitt deltagande i Sverigefinska torgdagen.
Föreningen Tabu och kunskap - 15 000 kronor för "Modiga vuxna-dagen" 2016.
Näshulta Kulturförening - 30 000 kronor för Näshulta Kulturdagar 2016.
Föreningen BarvaBygden.se - 5 000 kronor för föreningens midsommarfirande.
Eskilstuna Orientaliska dansförening - 8 000 kronor för sin jubileumsshow hösten 2016.
Etown Grrrl Gang - 12 000 kronor för en endagsfestival med fokus på unga queerpersoners välmående och konst.
HK Eskil - 2 000 kronor för arrangemanget "Nostalgi".
Eskilstuna Gymnastikförening - 8 000 kronor för gratis utomhusträning vid ett utegym i Eskilstuna under sommaren 2016.
Eskilstuna Gymnastikförening - 7 000 kronor för gratis gruppmotionsträning i Sundbyholm under sommaren 2016.
St:Eskilskyrkans Församling - 5 000 kronor för två konserter med en kör från Paris.
PRO Samorganisation i Eskilstuna - 7 500 kronor för "Sommarverksamhet 2016".
Föreningen Allmänna Sången i Eskilstuna - 6 000 kronor för sitt arrangemang på Valborgsmässoafton.
Årbyföreningen - 18 000 kronor för Årbyfestivalen 2016.
Sveriges Multikulturella förening i Eskilstuna - 12 000 kronor för "Four Corners festival".
Föreningen Sundbyholms vänner - förlustbidrag på maximalt 15 000 kronor för föreningens arrangemang "Valborg i Sundbyholms slottspark".
BK Sport - förlustbidrag på maximalt 15 000 kronor för föreningens arrangemang "Valborg i Vilsta."
Eskilstuna Dragspelsklubb Smedbälgarna - 12 500 kronor i arrangemangsbidrag för "Dragspel 2016."
Eskilstuna Dragspelsklubb Smedbälgarna - 6 000 kronor i arrangemangsbidrag för "Smedraget 2016."
Eskilstuna Ryttarförening - 30 000 kronor för föreningens tävlingar på nationell nivå på Sundbyholms Ridsportarena samt Vilsta ridskola. Samtidigt avslås ansökan om bidrag till övriga tävlingar i ansökan.
Föreningen Cultura beviljas - 12 000 kronor för "Kulturfestival 2016" den 4 juni.
Korpen Eskilstuna - 14 620 kronor i arrangemangsbidrag för Vilsta Vintercamp 2016.
Volvo Musikkår i Eskilstuna - 8 000 kronor i arrangemangsbidrag för konserten "Vårvindar".
Eskilstuna Handikappidrottsförening - 15 000 kronor för sitt SM-arrangemang i rullstolsinnebandy.
OK Tor - 15 000 kronor för sin 2-dagars orienteringstävling 9-10 april.
Kafjärdens Kultur- och biblioteksförening - årsbidrag på 5 000 kronor för föreningens arrangemang under 2016.
Eskilstuna Jazzklubb - 25 000 kronor för "Tunajazzen 30 år".
Kulturföreningen Tontroll - 25 000 kronor för sina arrangemang under våren 2016.
Eskilstuna Skyttemusikkår - 14 000 kronor för sin konsert med gruppen "Gehör".
Kurdiska föreningen i Eskilstuna - maximalt 5 000 kronor i förlustbidrag för sitt Newrozfirande år 2016.

De här ansökningarna om arrangemangsbidrag avslås:
Föreningen MK Eskils - förlustbidrag för Nordiska Mästerskapet under sommar 2016.
Gröndals Motorsportklubb.
Eskilstuna Handikappidrottsförening.
Mälardalens Studentkår.

Bidrag inom finskt förvaltningsområde (till och med 30 000 kronor) har fördelats till:
Föreningen Sverigefinskhetens främjande - 12 500 kronor för "Den glada kulturfesten".
Eskilstuna Finska förening - 11 700 kronor för Julstigen 2016.
Torshälla Finska förening - 14 000 kronor för Julfest 2016.
Eskilstuna Tuikkuset - 4 000 kronor för deltagande i Finska torgdagen den 27 augusti 2016.
Eskilstuna Finska förening - förlustbidrag upp till 15 000 kronor för finsk teaterföreställning 24 september på Eskilstuna Teater.
Torshälla Finska förening - 8 000 kronor för Berättartävling på Contrast den 2 april 2016.
Torshälla Finska förening - förlustbidrag på 20 000 kronor för finskt språkläger den 27-29 maj.

Eskilstuna Finska förening fick avslag på sin ansökan om bidrag till att arrangera Barnens Vårfest den 21 maj.

Läs hela protokollet

Nästa sammanträde är den 14 december.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen
Postadress

Eskilstuna kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, Box 17, 631 02 Eskilstuna

Kontakt

016-710 10 00
Skicka e-post
016-710 12 90