MENY
Eskilstuna kommun

Konstutskottet

Konstutskottet är ett utskott inom kultur- och fritidsnämnden.

Konstutskottets uppdrag är att:

  • ha dialog med allmänhet, näringsliv samt kommunala nämnder och bolag om kommunens konstsamling, depositionskonst och offentlig utsmyckning.
  • bereda frågor som rör kommunens konstsamling, depositionskonst och offentlig utsmyckning inför beslut i nämnd.
  • upprätthålla och utveckla nämndens kompetens i konstfrågor.

Både nämnden och dess arbetsutskott kan hänskjuta frågor till konstutskottet för beredning.

Konstutskottet består av tre ordinarie ledamöter och två ersättare från kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden utser ledamöter och ersättare samt vem av ledamöterna som ska vara konstutskottets ordförande.

Konstutskottet sammanträder fyra gånger per år och i övrigt på kallelse av ordföranden. 

Ledamöter

Ledamöter och ersättare till konstutskottet, för mandatperioden 2019-2022, väljs vid kultur- och fritidsnämndens sammansträde 30 januari 2019.

Ordinarie ledamöter i Konstutskottet 2019-2022

Ersättare

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Kultur- och fritidsnämnden
Postadress

Kultur- och fritidsnämnden, 631 86 Eskilstuna

Kontakt

016-710 13 77
Skicka e-post
016-710 12 90

Marie Svensson
Ordförande kultur- och fritidsnämnden