MENY
Eskilstuna kommun

Konstutskottet

Konstutskottet är ett utskott inom kultur- och fritidsnämnden.

Konstutskottets uppdrag är att:

  • ha dialog med allmänhet, näringsliv samt kommunala nämnder och bolag om kommunens konstsamling, depositionskonst och offentlig utsmyckning.
  • bereda frågor som rör kommunens konstsamling, depositionskonst och offentlig utsmyckning inför beslut i nämnd.
  • upprätthålla och utveckla nämndens kompetens i konstfrågor.

Både nämnden och dess presidium kan hänskjuta frågor till konstutskottet för beredning.

Konstutskottet består av tre ordinarie ledamöter och två ersättare från kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden utser ledamöter och ersättare samt vem av ledamöterna som ska vara konstutskottets ordförande.

Konstutskottet sammanträder fyra gånger per år och i övrigt på kallelse av ordföranden. 

Ledamöter

Ordinarie ledamöter i Konstutskottet 2019-2022
Marie Svensson (S), ordförande
Muhammed Tahsin (M)
Mikael Strömberg (SD)

Ersättare
Kent Sedin (S)
Elisabeth Martinius Nilsson (M)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Kultur- och fritidsnämnden
Postadress

Kultur- och fritidsnämnden, 631 86 Eskilstuna

Kontakt

016-710 13 77
Skicka e-post
016-710 12 90

Marie Svensson
Ordförande kultur- och fritidsnämnden