MENY
Eskilstuna kommun

Gymnasienämnden

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdesdagar 2021

fredag 2021-01-15, 08:30
fredag 2021-02-12, 08:30
onsdag 2021-03-10, 08:30
onsdag 2021-04-21, 13:30
tisdag 2021-06-15, 13:30
onsdag 2021-09-22, 08:30
torsdag 2021-10-14, 08:30
torsdag 2021-11-1,1 08:30
torsdag 2021-12-09, 08:30

Verksamhetsområde

Gymnasienämnden fullgör kommunens uppgifter enligt skollagen gällande skolformerna gymnasieskola och gymnasiesärskola, utom de uppgifter som enligt kommunfullmäktiges beslut fullgörs av grundskolenämnden, kommunstyrelsen och stadsbyggnadsnämnden.

Gymnasienämnden fullgör de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Gymnasienämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt 29 kapitlet 9 § skollagen (kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar).

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Gymnasienämnden
Postadress

Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna

Robin Tannarp
Ordförande gymnasienämnden
Jan-Olof Ruuska
Nämndsekreterare förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasienämnden
Kristina Entoft
Nämndsekreterare förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasienämnden