MENY
Eskilstuna kommun

Gymnasienämnden

Sammanträdesdagar 2019

Torsdag 10 januari, klockan 08.30
Tisdag 12 februari, klockan 13.00 (utb från 08:30) 
Fredag 15 mars, klockan 08.30
Fredag 12 april, klockan 08.30
Onsdag 19 juni, klockan 08.30
INSTÄLLT - Torsdag 15 augusti, klockan 08.30
Torsdag 19 september, klockan 08.30
Torsdag 10 oktober, klockan 08.30
Torsdag 14 november, klockan 8.30
Tisdag 10 december, klockan 13.30

Verksamhetsområde

Gymnasienämnden fullgör kommunens uppgifter enligt skollagen gällande skolformerna gymnasieskola och gymnasiesärskola, utom de uppgifter som enligt kommunfullmäktiges beslut fullgörs av grundskolenämnden, kommunstyrelsen och stadsbyggnadsnämnden.

Gymnasienämnden fullgör de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Gymnasienämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt 29 kapitlet 9 § skollagen (kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar).

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Gymnasienämnden
Postadress

Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna

Robin Tannarp
Ordförande gymnasienämnden
Jan-Olof Ruuska
Nämndsekreterare förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasienämnden
Kristina Entoft
Nämndsekreterare förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasienämnden