MENY
Eskilstuna kommun

Grundskolenämnden

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdesdagar 2020

Onsdag 15 januari 08:30
Tisdag 11 februari 08:30
Måndag 9 mars 10:00
Torsdag 16 april 13:30 - OBS NY DAG
Måndag 15 juni 08:30
Tisdag 15 september 08:30
Måndag 5 oktober 13:30
Onsdag 11 november 08:30
Måndag 14 december 08:30

Ordförande
Mona Kanaan (S)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ledamöter

Samtliga ledamöter i grundskolenämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förvaltning
Barn- och utbildningsförvaltningen

Verksamhetsområde

Grundskolenämnden fullgör kommunens uppgifter enligt skollagen gällande skolformerna förskoleklass, grundskola, grundsärskola, samt fritidshem och vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, utom de uppgifter som enligt
kommunfullmäktiges beslut fullgörs av kommunstyrelsen och stadsbyggnadsnämnden.

Grundskolenämnden fullgör de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i kommunal förskoleklass, grundskola och grundsärskola.

Grundskolenämnden ansvarar för och ska besluta om:

  1. fördelningen av medel mellan kommunens förskolor och skolor gällande ersättning för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd.
  2. fördelningen av medel mellan kommunens skolor gällande ersättning för modersmålsundervisning och ersättning för lovskola.

Grundskolenämnden ska besluta i ärenden om:

  1. indelning i geografiska upptagningsområden för de kommunala grundskolorna.
  2. individuellt utformade och riktade beslut gällande utbetalning av bidragsbelopp avseende fristående förskolor och skolor.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Grundskolenämnden
Postadress

Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna

Mona Kanaan
Ordförande grundskolenämnden
Jan-Olof Ruuska
Nämndsekreterare förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasienämnden
Kristina Entoft
Nämndsekreterare förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasienämnden