MENY
Eskilstuna kommun

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdesdagar

Plats: Nämndrummet, Värjan
Klockan 08.30

Onsdag 17 januari
Onsdag 21 februari
Onsdag 14 mars
Onsdag 11 april
Onsdag 16 maj
Tisdag 19 juni
Onsdag 22 augusti
Onsdag 19 september
Onsdag 10 oktober
Onsdag 14 november
Onsdag 12 december


Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ska skapa förutsättningar för att tillgodose kommunmedlemmarnas rätt till:

  • Arbete
  • Egen försörjning
  • Aktivt deltagande och påverkan i samhället
  • Vuxenutbildning och kompetensutveckling
  • Verksamheten ska bygga på respekt för människans självbestämmanderätt och integritet.

Normaliseringsprincipen ska gälla för nämndens insatser.
När åtgärder berör barn ska barnens bästa alltid beaktas.

Nämndens huvuduppgifter är:

  • att själv och tillsammans med andra erbjuda kommunmedlemmarna kompetensutveckling som leder till arbete och stimulerar till vidare studier.
  • att verka för positiva varaktiga förändringar för människor i utsatta situationer.
    Nämndens verksamhet ska bidra till att skapa förutsättningar för tillväxt i Eskilstuna.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Postadress

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
631 86 Eskilstuna

Kontakt

Skicka e-post
016-12 04 22

Marie Svensson
Ordförande arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Lena Hendel
Nämndsekreterare arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden