Problem med viss e-post

Vi har för tillfället problem att skicka ut viss e-post till främst hotmail.com, live.com, msn.com och outlook.com. Du kan alltid ringa Eskilstuna direkt på 016-710 10 00 eller använda en alternativ e-postadress. Du kan även kontakta oss via vår Facebooksida.

MENY
Eskilstuna kommun

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdesdagar 2019

Plats: Nämndrummet, Värjan

Onsdag 2 januari, klockan 08.30
Onsdag 16 januari, klockan 08.30
Onsdag 20 februari, klockan 08.30
Onsdag 13 mars, klockan 13.00
Onsdag 10 april, klockan 13.00
Tisdag 14 maj, klockan 08.30
Onsdag 19 juni, klockan 13.00
Onsdag 21 augusti, klockan 13.00
Onsdag 18 september, klockan 13.00
Onsdag 9 oktober, klockan 13.00
Onsdag 13 november, klockan 13.00
Onsdag 11 december, klockan 13.00


Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ska skapa förutsättningar för att tillgodose kommunmedlemmarnas rätt till:

  • Arbete
  • Egen försörjning
  • Aktivt deltagande och påverkan i samhället
  • Vuxenutbildning och kompetensutveckling
  • Verksamheten ska bygga på respekt för människans självbestämmanderätt och integritet.

Normaliseringsprincipen ska gälla för nämndens insatser.
När åtgärder berör barn ska barnens bästa alltid beaktas.

Nämndens huvuduppgifter är:

  • att själv och tillsammans med andra erbjuda kommunmedlemmarna kompetensutveckling som leder till arbete och stimulerar till vidare studier.
  • att verka för positiva varaktiga förändringar för människor i utsatta situationer.
    Nämndens verksamhet ska bidra till att skapa förutsättningar för tillväxt i Eskilstuna.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Postadress

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
631 86 Eskilstuna

Kontakt

Skicka e-post
016-12 04 22

Jari Puustinen
Ordförande arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Lena Hendel
Nämndsekreterare arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden