MENY
Eskilstuna kommun

Resultat av enkät om kommunens officiella nyårsceremoni

Under februari och mars 2019 genomfördes en enkät om kommunens officiella nyårsarrangemang. Enkätresultatet var ett av flera perspektiv som vägdes in när den politiska ledningen tog beslut om nyårsceremoni senare under året.

Eskilstuna kommun arrangerar sedan ett antal år tillbaka en officiell nyårsceremoni på nyårsafton, i samarbete med bland andra Svenska kyrkan. 2019 genomfördes en enkät om arrangemanget där syftet var att få en kartläggning av vad invånare och besökare tycker om det officiella nyårsarrangemanget. Resultatet vägdes samman med fler perspektiv inför beslut om officiellt nyårsarrangemang 2019.

Kort sammanfattning av resultatet av enkäten

Totalt svarade 975 personer på enkäten, helt eller delvis. Redovisat per område tenderar de som bor inom Eskilstuna tätort att svara mer positivt till att nyårsceremoni arrangeras. Generellt svarade män mer positivt till nyårsceremoni än kvinnor.

Totalt besvarade 912 personer frågan om vad de tycker om att Eskilstuna kommun arrangerar en nyårsceremoni.

  • 58 % anser att det är bra
  • 22 % anser det dåligt
  • 20 % anger alternativet ingen åsikt

Totalt besvarade 862 personer frågan huruvida de skulle besöka en framtida kommunalt arrangerad nyårsceremoni.

  • 72 % kan tänka sig att besöka en framtida nyårsceremoni
  • 20 % vet inte om de kommer att besöka en framtida nyårsceremoni
  • 8 % kommer inte besöka framtida nyårsceremoni

I fritextsvaren framkom också önskemål om att införa ljusshow istället för fyrverkerier där motiveringen oftast relaterade till miljöeffekter och hänsyn till djur.

Ta del av hela enkätresultatet

Under hösten tog den politiska ledningen beslut om kommunens officiella nyårsceremoni 2019.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag 10.00-19.00
Tisdag-fredag 10.00-16.30
Lördag 11.00-14.00


Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla

Maria Tell
Koordinator KS/KF