Trygghetsberedningen

Eskilstuna kommun och polismyndigheten arbetar tillsammans för att Eskilstuna ska vara en trygg och säker plats för alla.

Trygghetsfrågan är prioriterad i Eskilstuna och är en kraftsamling av koncernens resurser för att befintlig verksamhet ska vara så träffsäker som möjligt i sina insatser för att öka tryggheten och motverka segregationen i kommunen.

Kommunstyrelsen har tillsatt en Trygghetsberedningen med syfte att utveckla arbetet för trygghet i hela Eskilstuna som kommunkoncern och plats ur kriminologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv med särskilt fokus på att lyfta prioriterade stadsdelar.

Beredningen ska verka för att kommunkoncernens samlade arbete med trygghet och strategisk stadsdelsutveckling bedrivs effektivt och når uppsatta resultat och effekter.

Trygghetsberedningens uppdrag sträcker sig över mandatperioden 2023–2026 och består av ledamöter från samtliga partier i kommunfullmäktige.

Beredning ersätter tidigare Eskilstuna råd för trygghetsfrämjande arbete.

Läs mer om det brottsförebyggande arbetet som pågår i Eskilstuna kommun

Här kan du ta del av trygghetsfrämjande arbete som pågår i Eskilstuna kommun

Josefine Helleday (S)

Ordförande Trygghetsberedningen

Telefon:

Mattias Berglund

Kommunstrateg Social hållbarhet

Telefon:

Uppdaterad: 24 januari 2023