Rådet för funktionsrättsfrågor

Rådet ska bidra till att strategiskt utveckla arbetet för funktionsrätt i Eskilstuna kommunkoncern ur ett medborgar-, brukar-/kund- och arbetsgivarperspektiv.

Rådet ska verka för att kommunkoncernens samlade arbete med funktionsrätt bedrivs resultatinriktat och effektivt.

Tidsperiod

Rådets uppdrag sträcker sig över mandatperioden 2023 – 2026.

Arbetsuppgifter

Rådet för funktionsrättsfrågor ska initiera, följa upp och driva på ett aktivt och systematiskt arbete för funktionsrätt i Eskilstuna kommunkoncern.

Det omfattar:

  • Att bidra till beredning av förslag och underlag som grund för att utveckla arbetet för att stärka rättigheter och möjligheter för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättningar i Eskilstuna kommun.
  • Att som grund för vidareutveckling av arbetet, med utgångspunkt i Plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, följa upp nämndernas samlade arbete, bland annat i form av årlig rapport.
  • Omvärldsbevakning.

  • 17 januari
  • 6 mars
  • 20 maj
  • 3 september
  • 23 oktober
  • 26 november

Varje religiöst och politiskt obunden funktionshinder­förening med verksamhet i Eskilstuna kommun har rätt att vara med i rådet.

Lista med de föreningar och organisationer som idag finns representerade i rådet:

Ann-Sofie Wågström (S)

Ordförande

Telefon:

Anna Fridell

Utvecklare

Telefon:

Annika Linder

Sekreterare

Telefon:

Uppdaterad: 6 december 2023