Rådet för funktionsrättsfrågor

Vår verksamhet ska bidra till att stärka rätten och möjligheten för personer med funktions­nedsättning att delta i och påverka utvecklingen av kommunal verksamhet.

Rådet har kommunstyrelsens uppdrag att vara samrådsorgan i frågor som rör personer med funktions­­nedsättning.

För att uppnå det över­gripande målet ska rådet:

 • Utbyta information och samråda i frågor som rör personer med funktions­nedsättning.
 • Vara pådrivare och initiera aktuella frågor till berörda verksamheter.
 • Verka opinionsbildande.
 • Bevaka att kommunala planer och beslut tar hänsyn till de behov som personer med funktions­nedsättning har.

 • Arbetsutskott 21/1
 • Arbetsutskott 18/2
 • Rådsmöte 14/3
 • Arbetsutskott 6/5
 • Rådsmöte 23/5
 • Arbetsutskott 3/6
 • Gemensamt möte med kommunala pensionärsrådet 5/9
 • Arbetsutskott 9/9
 • Rådsmöte 17/10
 • Arbetsutskott 11/11
 • Rådsmöte 28/11

Varje religiöst och politiskt obunden funktionshinder­förening med verksamhet i Eskilstuna kommun har rätt att vara med i rådet.

Lista med de föreningar och organisationer som idag finns representerade i rådet:

Majo Brostedt (S)

Ordförande

Telefon:

Anna Fridell

Kommunstrateg

Telefon:

Annika Linder

Sekreterare

Telefon:

Uppdaterad: 12 maj 2022