Rådet för funktionsrättsfrågor

Vår verksamhet ska bidra till att stärka rätten och möjligheten för personer med funktions­nedsättning att delta i och påverka utvecklingen av kommunal verksamhet.

Rådet har kommunstyrelsens uppdrag att vara samrådsorgan i frågor som rör personer med funktions­­nedsättning.

För att uppnå det över­gripande målet ska rådet:

  • Utbyta information och samråda i frågor som rör personer med funktions­nedsättning.
  • Vara pådrivare och initiera aktuella frågor till berörda verksamheter.
  • Verka opinionsbildande.
  • Bevaka att kommunala planer och beslut tar hänsyn till de behov som personer med funktions­nedsättning har.

Varje religiöst och politiskt obunden funktionshinder­förening med verksamhet i Eskilstuna kommun har rätt att vara med i rådet.

Lista med de föreningar och organisationer som idag finns representerade i rådet:

Majo Brostedt (S)

Ordförande

Telefon:

Anna Fridell

Kommunstrateg

Telefon:

Annika Linder

Sekreterare

Telefon:

  • 016-710 73 54

Uppdaterad: 23 september 2021