Minoritetsrådet

Vi arbetar för att stärka de nationella minoriteternas rättigheter och möjligheter i Eskilstuna kommun.

Rådets uppgifter

  • Minoritetsrådet ska bevaka minoritetsgruppernas rättigheter enligt gällande lagstiftning i nämndernas och bolagens ordinarie styrning och verksamhet.
  • Att bidra till beredning av förslag och underlag som grund för att utveckla arbetet för att stärka de nationella minoriteternas rättigheter och möjligheter i Eskilstuna kommun.
  • Att som grund för vidareutveckling av arbetet följa upp nämndernas samlade arbete, bland annat i form av årlig rapport.
  • Att arbeta nätverksorienterat och söka samråd med företrädare för minoritetsgrupperna.
  • Att särskilt bevaka utvecklingen i kommunens åtagande som förvaltningsområde för det finska språket.
  • Omvärldsbevakning.

Nina Tuncer (S)

Ordförande i Minoritetsrådet

Telefon:

Dina-Maria Jerrari

Utvecklare social hållbarhet

Telefon:

Annika Linder

Sekreterare

Telefon:

Uppdaterad: 18 juli 2023