Kommunala pensionärsrådet

Vi ska verka för att pensionärers intressen och önskemål beaktas.

Kommunala pensionärsrådet är ett forum för pensionärsorganisationer som är verksamma i kommunen och företrädare från kommunen. Rådet är knutet till kommunstyrelsen.

Rådet har kommunstyrelsens uppdrag att vara samrådsorgan i frågor som rör äldre. Rådet ska vara en mötesplats för representanter för pensionärsorganisationerna och företrädare för Eskilstuna kommun samt Region Sörmland.

Rådet är inte ett beslutande organ utan endast rådgivande.
Rådet ska verka för att pensionärernas intressen och önskemål beaktas.

Det övergripande målet för pensionärsrådets verksamhet är att medverka till att äldre kan påverka samhällsutvecklingen.

Rådet har nio kommunala ledamöter. Alla är politiskt valda och utses av kommunstyrelsen.
Bland dem ska ordförande och vice ordförande utses.

Varje partipolitiskt obunden pensionärsorganisation har rätt att vara
med i rådet. Följande lokala föreningar/organisationer är representerade:

Sirpa Lindelöf

Utvecklare/Kehittäjä

Telefon:

Uppdaterad: 21 maj 2021