Kommunala minoritetsrådet

Vi arbetar för att stärka de nationella minoriteternas möjligheter att bevara den egna kulturen och det egna språket.

Rådets uppgifter

  • Bevaka minoritetsgruppernas rättigheter enligt gällande lagstiftning.
  • Initiera, driva på och synliggöra utvecklingen av minoritetsfrågor i Eskilstuna kommun.
  • Utveckla strategier för att vara en attraktiv kommun för målgruppen nationella minoriteter.
  • Omvärldsbevaka inom området minoriteter och minoritetsspråk.
  • Vara ett forum för minoritetsfrågor och sprida kunskap mellan föreningar, organisationer och andra aktörer.
  • Särskilt bevaka utvecklingen i kommunens åtagande som förvaltningsområde för det finska språket.

Nina Tuncer (S)

Ordförande i kommunala minoritetsrådet

Telefon:

Sirpa Lindelöf

Utvecklare/Kehittäjä

Telefon:

Uppdaterad: 25 april 2022