Kommunala minoritetsrådet

Vi arbetar för att stärka de nationella minoriteternas möjligheter att bevara den egna kulturen och det egna språket.

Det kommunala minoritetsrådet i Eskilstuna är ett samrådsorgan under kommunstyrelsen. Rådet ska tillsammans med övriga råd, kommunens nämnder, förvaltningar och företag arbeta för att stärka de nationella minoriteternas möjligheter att bevara den egna kulturen och det egna språket.

Rådets uppgifter

  • Bevaka minoritetsgruppernas rättigheter enligt gällande lagstiftning.
  • Initiera, driva på och synliggöra utvecklingen av minoritetsfrågor i Eskilstuna kommun.
  • Utveckla strategier för att vara en attraktiv kommun för målgruppen nationella minoriteter.
  • Omvärldsbevaka inom området minoriteter och minoritetsspråk.
  • Vara ett forum för minoritetsfrågor och sprida kunskap mellan föreningar, organisationer och andra aktörer.
  • Särskilt bevaka utvecklingen i kommunens åtagande som förvaltningsområde för det finska språket.

Nina Tuncer

Ordförande i kommunala minoritetsrådet

Telefon:

  • 070-086 65 17

Sirpa Lindelöf

Utvecklare/Kehittäjä

Telefon:

Uppdaterad: 17 juni 2021