Kommunala landsbygdsrådet

Vårt uppdrag är att skapa goda förutsättningar för en positiv utveckling av landsbygden i Eskilstuna.

Det kommunala landsbygdsrådet i Eskilstuna är ett samrådsorgan under kommun­styrelsen. Rådet ska tillsammans med övriga råd, kommunens nämnder, förvaltningar och företag skapa goda förutsättningar för en positiv utveckling av lands­bygden i Eskilstuna.

Rådets uppgifter

  • Initiera, bevaka, driva på landsbygdsutvecklingen i Eskilstuna kommun.
  • Utveckla strategier för att uppnå målet attraktiv landsbygd.
  • Genom samråd med organisationer, företag och enskilda uppmärksamma de behov och önske­mål som finns på lands­bygden.
  • Fånga upp och föra in aktuella landsbygdsfrågor i kommunkoncernen.
  • Fånga in vad övrigt som sker nationellt och regionalt inom landsbygdsutveckling.
  • Skapa ett kontaktnät för Eskilstunas landsbygd och sprida kunskap mellan områden och aktörer.

Fredrik Anderson (C)

Ordförande i kommunala landsbygdsrådet

Telefon:

Marina Yngveson

Utvecklare

Telefon:

Uppdaterad: 18 januari 2023