Jämställdhetsberedningen

Vi ska verka för ett mer jämställt Eskilstuna genom samråd, erfarenhetsutbyte, information, kunskapsspridning, dialog och initiativ till jämställdhetsåtgärder.

Jämställdhetsberedningen i Eskilstuna är en politisk beredning under kommunstyrelsen som har i uppgift att:

  • Initiera, bevaka, driva på och stimulera ett aktivt och systematiskt jämställdhetsarbete i Eskilstuna kommunkoncern (alla förvaltningar och kommunala bolag).
  • Utveckla strategier för att uppnå jämställdhetsmålen.
  • Öka medvetenheten om vikten av ett jämställdhetsperspektiv inom kommunens alla politik- och verksamhetsområden.
  • Inhämta kunskap om jämställdhet och hur ett framgångsrikt jämställdhetsarbete bedrivs från forskning, lagstiftning, andra kommuner, myndigheter, företag och organisationer, samt övriga delar av samhället i Sverige och jämförbara länder, samt
  • Årligen presentera idéer och förslag till kommunstyrelsen på utvecklingsområden för kommunens jämställdhetsarbete.
Läs mer om arbetet med jämställdhet i Eskilstuna kommun

Lisa Friberg (S)

Ordförande i jämställdhetsberedningen

Mathilda Lennmark

Kommunstrateg

Telefon:

Uppdaterad: 13 januari 2023