Brottsförebyggande rådet, Trygga Eskilstuna

Samverkan stärker det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen.

Eskilstuna kommun och polismyndigheten har sedan flera år överenskommelser gällande samverkan. Polisen och kommunen arbetar tillsammans för att Eskilstuna ska vara en trygg och säker plats för alla.

Eva Carlsson

Brottsförebyggande samordnare

Telefon:

Uppdaterad: 27 april 2021