Brottsförebyggande rådet

Eskilstuna kommun och polismyndigheten arbetar tillsammans för att Eskilstuna ska vara en trygg och säker plats för alla.

Eskilstuna kommun och Polismyndigheten jobbar sedan flera år med samverkansöverenskommelser för att stärka det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Det lokalt brottsförebyggande rådet styr och följer upp arbetet inom ramen för samverkansöverenskommelsen. Rådet består av politisk styrgrupp, representanter från tjänstepersonsledningen och lokalpolisområdeschef. Rådet rapporterar löpande till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Läs mer om det brottsförebyggande arbetet som pågår i Eskilstuna kommun

Här kan du ta del av trygghetsfrämjande arbete som pågår i Eskilstuna kommun

Jimmy Jansson (S)

Ordförande brottsförebyggande rådet

Telefon:

Eva Carlsson

Brottsförebyggande samordnare

Telefon:

Uppdaterad: 25 april 2022