Vård- och omsorgsnämnden

Vi ansvarar för vård och omsorg i Eskilstuna kommun.

Vi har tillsammans med Torshälla stads nämnd det övergripande ansvaret för vård och omsorg om äldre och funktionshindrade i Eskilstuna kommun. Vi ska verka för att dessa målgrupper får det stöd de behöver och för att de ska kunna leva ett självständigt liv.

Målen med vår verksamhet är att brukarna ska:

  • Känna trygghet och bibehållet oberoende
  • Bemötas med respekt
  • Ha tillgång till god vård och omsorg
  • Ha inflytande över sin vardag
  • Kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället

En nämnd är den politiska ledningen för ett speciellt kommunalt område. Under varje nämnd finns en stöttande förvaltning bestående av tjänstepersoner som arbetar efter de beslut som nämnden fattat.

Stöttande förvaltning

Sammanträdesdagar 2022
Plats: Ebelingrummet, stadshuset
Tid: 09.00

Måndag 3 januari
Tisdag 1 februari
Onsdag 23 mars
Onsdag 27 april
Onsdag 18 maj
Onsdag 15 juni
Onsdag 24 augusti
Onsdag 21 september
Onsdag 5 oktober
Onsdag 16 november
Onsdag 14 december

Sammanträdeshandlingar

Kontakta nämnden

Majo Brostedt (S)

Ordförande i vård- och omsorgsnämnden

Telefon:

Vård- och omsorgsnämnden

Besöksadress

Postadress

Eskilstuna kommun
Vård- och omsorgsnämnden
631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 25 april 2022