Vård- och omsorgsnämnden

Vi ansvarar för vård och omsorg i Eskilstuna kommun.

Vi har tillsammans med Torshälla stads nämnd det övergripande ansvaret för vård och omsorg om äldre och funktionshindrade i Eskilstuna kommun. Vi ska verka för att dessa målgrupper får det stöd de behöver och för att de ska kunna leva ett självständigt liv.

Målen med vår verksamhet är att brukarna ska:

  • Känna trygghet och bibehållet oberoende
  • Bemötas med respekt
  • Ha tillgång till god vård och omsorg
  • Ha inflytande över sin vardag
  • Kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället

En nämnd är den politska ledningen för ett speciellt kommunalt område. Under varje nämnd finns en stöttande förvaltning bestående av tjänstepersoner som arbetar efter de beslut som nämnden fattat.

Stöttande förvaltning

Sammanträdesdagar 2021
Plats: Ebelingrummet, stadshuset
Tid: 09.00

Måndag 4 januari
Måndag 8 februari
Tisdag 9 mars
Tisdag 13 april
Tisdag 11 maj
Tisdag 15 juni
Tisdag 14 september
Tisdag 12 oktober
Tisdag 16 november
Tisdag 14 december

Sammanträdeshandlingar

Kontakta nämnden

Majo Brostedt (S)

Ordförande i vård- och omsorgsnämnden

Telefon:

Vård- och omsorgsnämnden

Besöksadress

Postadress

Eskilstuna kommun
Vård- och omsorgsnämnden
631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 23 september 2021