Eskilstuna kommun

Vård- och omsorgsnämnden

Vi ansvarar för vård och omsorg i Eskilstuna kommun.

Vi har tillsammans med Torshälla stads nämnd det övergripande ansvaret för vård och omsorg om äldre och funktionshindrade i Eskilstuna kommun. Vi ska verka för att dessa målgrupper får det stöd de behöver och för att de ska kunna leva ett självständigt liv.

Målen med vår verksamhet är att brukarna ska:

  • Känna trygghet och bibehållet oberoende
  • Bemötas med respekt
  • Ha tillgång till god vård och omsorg
  • Ha inflytande över sin vardag
  • Kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället

En nämnd är den politiska ledningen för ett speciellt kommunalt område. Under varje nämnd finns en stöttande förvaltning bestående av tjänstepersoner som arbetar efter de beslut som nämnden fattat.

Stöttande förvaltning

Sammanträdesdagar 2023

Måndag 9 januari
Onsdag 15 februari och torsdag 16 februari
Onsdag 8 mars
Onsdag 19 april
Tisdag 16 maj
Onsdag 14 juni
Måndag 28 augusti
Måndag 18 september
Tisdag 10 oktober
Onsdag 15 november
Tisdag 12 december

Sammanträdeshandlingar

Kontakta nämnden

Majo Brostedt (S)

Ordförande i vård- och omsorgsnämnden

Telefon:

Vård- och omsorgsnämnden

Besöksadress

Postadress

Eskilstuna kommun
Vård- och omsorgsnämnden
631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 2 januari 2023