Vård- och omsorgsnämnden

Vi ansvarar för vård och omsorg i Eskilstuna kommun.

Vi har tillsammans med Torshälla stads nämnd det övergripande ansvaret för vård och omsorg om äldre och funktionshindrade i Eskilstuna kommun. Vi ska verka för att dessa målgrupper får det stöd de behöver och för att de ska kunna leva ett självständigt liv.

Målen med vår verksamhet är att brukarna ska:

  • Känna trygghet och bibehållet oberoende
  • Bemötas med respekt
  • Ha tillgång till god vård och omsorg
  • Ha inflytande över sin vardag
  • Kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället

En nämnd är den politiska ledningen för ett speciellt kommunalt område. Under varje nämnd finns en stöttande förvaltning bestående av tjänstepersoner som arbetar efter de beslut som nämnden fattat.

I författningssamlingen finns nämndens delegationsordning och reglemente.

Stöttande förvaltning

Sammanträdesdagar 2024

Onsdag 17 januari
Måndag 12 februari
Torsdag 14 mars
Onsdag 17 april
Måndag 13 maj
Tisdag 11 juni
Onsdag 28 augusti
Måndag 16 september
Tisdag 8 oktober
Onsdag 13 november
Tisdag 10 december

Sammanträdeshandlingar

Kontakta nämnden

Majo Brostedt (S)

Ordförande i vård- och omsorgsnämnden

Telefon:

Vård- och omsorgsnämnden

Besöksadress

Postadress

Eskilstuna kommun
Vård- och omsorgsnämnden
631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 19 mars 2024