Eskilstuna kommun

Valnämnden i Eskilstuna kommun ansvarar för att allmänna val och folkomröstningar genomförs på ett demokratiskt riktigt sätt inom kommunen.

Nämnden utser och utbildar röstmottagare och ser till att det finns vallokaler och förtidsröstningslokaler runt om i kommunen. Valnämnden ansvarar också för den preliminära rösträkningen. Läs mer om val.

Sammanträdesdagar 2023

Fredag 10 februari
Fredag 21 april
Fredag 22 september
Fredag 8 december

Sammanträdeshandlingar

Kontakta nämnden

Valnämnden

Kjell Dahlèn (M)

Ordförande valnämnden

Uppdaterad: 29 maj 2023